Chuyên Mục

iPad

Máy Tính Bảng Apple iPad Pro Wi-Fi 4G 10.5-inch 256GB

24.600.000₫

Màn hình: 10.5-inch, 2224 x 1668 pixels
Cấu hình: iOS 10, Apple A10X 6 nhân 64-bit, 4 GB, 256 GB

Máy Tính Bảng Apple iPad Pro Wi-Fi 10.5-inch 256GB

20.760.000₫

Màn hình: 10.5-inch, 2224 x 1668 pixels
Cấu hình: iOS 10, Apple A10X 6 nhân 64-bit, 4 GB, 256 GB

Máy Tính Bảng Apple iPad Wi-Fi 32GB 9.7-inch (New 2017)

9.000.000₫

Màn hình: 9.7-inch, 1536 x 2048 pixels
Cấu hình: iOS 10, Apple A9 2 nhân 64-bit, 2 GB, 32 GB