Chuyên Mục

Thiết Bị Hội Nghị

Màn Hình Hiển Thị Chuyên Nghiệp Sony 55-Inch Edge LED 4K ...

79.800.000₫

Thông số màn hình: QFHD, 3840 x 2160, 55"

Màn Hình Hiển Thị Chuyên Nghiệp Sony 55-Inch LED 4K (FWD-...

82.800.000₫

Thông số màn hình: QFHD, 3840 x 2160, 55"

Màn Hình Hiển Thị Chuyên Nghiệp Sony 65-Inch LED 4K (FWD-...

128.400.000₫

Thông số màn hình: QFHD, 3840 x 2160, 65"

Màn Hình Hiển Thị Chuyên Nghiệp Sony 55-Inch LED 4K (FWD-...

56.400.000₫

Thông số màn hình: QFHD, 3840 x 2160, 55"

Màn Hình Hiển Thị Chuyên Nghiệp Sony 49-Inch LED 4K (FWD-...

43.200.000₫

Thông số màn hình: QFHD, 3840 x 2160, 49"

Màn Hình Hiển Thị Chuyên Nghiệp SamSung 32-Inch FullHD (L...

16.800.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 32"

Màn Hình Hiển Thị Chuyên Nghiệp SamSung 48-Inch FullHD (L...

32.400.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 48"

Màn Hình Hiển Thị Chuyên Nghiệp SamSung 40-Inch FullHD (L...

20.640.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 40"