Chuyên Mục

Màn Hình Chuyên Dụng

Màn Hình Công Nghiệp Advantech IDK-2121W 21.5-Inch Full H...

17.900.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Công Nghiệp HMI Advantech IDK-2121W 21.5-Inch Fu...

22.900.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Công Nghiệp HMI Advantech IDK-1110W 10.1-Inch WS...

7.900.000₫

Thông số màn hình: WSVGA, 1024 x 600, 10.1"

Màn Hình Hiển Thị Chuyên Nghiệp Sony 55-Inch Edge LED 4K ...

79.800.000₫

Thông số màn hình: QFHD, 3840 x 2160, 55"

Màn Hình Hiển Thị Chuyên Nghiệp Sony 55-Inch LED 4K (FWD-...

82.800.000₫

Thông số màn hình: QFHD, 3840 x 2160, 55"

Màn Hình Hiển Thị Chuyên Nghiệp Sony 65-Inch LED 4K (FWD-...

128.400.000₫

Thông số màn hình: QFHD, 3840 x 2160, 65"

Màn Hình Hiển Thị Chuyên Nghiệp Sony 55-Inch LED 4K (FWD-...

56.400.000₫

Thông số màn hình: QFHD, 3840 x 2160, 55"

Màn Hình Hiển Thị Chuyên Nghiệp Sony 49-Inch LED 4K (FWD-...

43.200.000₫

Thông số màn hình: QFHD, 3840 x 2160, 49"

Màn Hình Hiển Thị Chuyên Nghiệp SamSung 32-Inch FullHD (L...

16.800.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 32"

Màn Hình Hiển Thị Chuyên Nghiệp SamSung 48-Inch FullHD (L...

32.400.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 48"

Màn Hình Hiển Thị Chuyên Nghiệp SamSung 40-Inch FullHD (L...

20.640.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 40"