Chuyên Mục

Mac

Apple Mac Mini (MGEN2ZP/A)

17.455.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Dual-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 1TB

Apple iMac MNED2ZA/A MNED2ZP/A (2017)

65.400.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Quad-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 2TB Fusion Drive
Màn hình: 27-inch, Retina (5120 x 2880)

Apple iMac MNEA2ZA/A MNEA2ZP/A (2017)

55.320.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Quad-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB Fusion Drive
Màn hình: 27-inch, Retina (5120 x 2880)

iMac MNE92SA/A (2017)

47.784.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Quad-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB Fusion Drive
Màn hình: 27-inch, Retina (5120 x 2880)

Apple iMac MNE02ZA/A MNE02ZP/A (2017)

42.840.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Quad-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB Fusion Drive
Màn hình: 21.5-Inch, Retina (4096 x 2304)

Apple iMac MNDY2ZA/A MNDY2ZP/A (2017)

36.840.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Quad-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Màn hình: 21.5-Inch, Retina (4096 x 2304)

Apple iMac MMQA2ZA/A MMQA2ZP/A (2017)

31.200.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Dual-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Màn hình: 21.5-Inch, Full HD (1920 x 1080)

Apple iMac MK482ZA/A MK482ZP/A (2015)

50.388.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Quad-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR3
Thông số ổ cứng: 1TB Fusion Drive
Màn hình: 27-inch, Retina (5120 x 2880)

Apple iMac MK472ZA/A MK472ZP/A (2015)

52.200.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Quad-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR3
Thông số ổ cứng: 1TB Fusion Drive
Màn hình: 27-inch, Retina (5120 x 2880)