Chuyên Mục

Màn Hình LG

Màn Hình LG 19.5-Inch HD (20M39H-B)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: HD, 1366 x 768, 19.5"

Màn Hình LG 23.5-Inch Full HD (24M49VQ)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình LG 19.5-Inch IPS HD (20MP38HQ-B)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: HD, 1600 x 900, 19.5"

Màn Hình LG 21.5-Inch Full HD (20MP38A-B)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình LG 19.5-Inch Full HD (20MK400H-B)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: HD, 1366 x 768, 19.5"

Màn Hình LG 27-Inch IPS Full HD (27MP58VQ-P)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình LG UltraWide 29-Inch IPS Full HD (29UM59-P)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: Full HD, 2560 x 1080, 29"

Màn Hình LG 31.5-Inch IPS 4K UHD (32UD89-W)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 31.5"

Màn Hình LG 23.8-Inch IPS Full HD (24MP58VQ-W)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình LG UltraWide 34-Inch 5K2K Nano IPS (34WK95U-W)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 5K UHD, 5120 x 2880, 34"

Màn Hình LG 27-Inch IPS Full HD (27MP89HM-S)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình LG 31.5-Inch 2K QHD (32GK850F-B)

10.560.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 31.5"

Màn Hình LG UltraWide 29-Inch IPS Full HD (29WK600-W)

6.960.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 2560 x 1080, 29"

Màn Hình LG 27-Inch IPS 4K UHD (27UK850-W)

16.036.000₫

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 27"

Màn Hình LG 27-Inch IPS Full HD (27MK430H-B)

4.560.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình LG 27-Inch Full HD (27GK750F-B)

12.480.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình LG 23.8-Inch IPS Full HD (24MK600M-B)

3.880.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình LG 23.8-Inch IPS Full HD (24MK430H-B)

3.044.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình LG 23.8-Inch Full HD (24MK400H-B)

3.156.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình LG 21.5-Inch IPS Full HD (22MK430H-B)

2.880.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình LG UltraWide 34-Inch IPS Full HD (34UC79G-B)

14.182.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1080, 34"

Màn Hình LG 32-Inch IPS 4K UHD (32UK950)

30.545.000₫

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 32"

Màn Hình LG UltraWide 34-Inch IPS Full HD Curved (34UC89G-B)

22.364.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 2560 x 1080, 34"

Màn Hình LG 34-Inch IPS QHD Curved (34UC99-W)

23.455.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 3440 x 1440, 34"