Danh Mục Sản Phẩm

Sản Phẩm Văn Phòng

Sản Phẩm Văn Phòng

Miếng Dán Chống Chói Màn Hình Máy Tính 3M AG270W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG270W9B - Màn hình máy tính - 27" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 598 x 337 mm - 23 9/16 x 13 1/4 in

Miếng Dán Chống Chói Màn Hình Máy Tính 3M AG240W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG240W9B - Màn hình máy tính - 24" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 532 x 299 mm - 20 15/16 x 11 13/16 in

Miếng Dán Chống Chói Màn Hình Máy Tính 3M AG238W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG238W9B - Màn hình máy tính - 23.8" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 528 x 297 mm - 20 3/4 x 11 11/16 in

Miếng Dán Chống Chói Màn Hình Máy Tính 3M AG215W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG215W9B - Màn hình máy tính - 21.5" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 477 x 268 mm - 18 3/4 x 10 9/16 in

Miếng Dán Chống Chói Màn Hình Máy Tính 3M AG190C4B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG190C4B - Màn hình máy tính - 19" - 5:4 - Tiêu chuẩn (Standard) - 377 x 302 mm - 14 13/16 x 11 7/8 in

Miếng Dán Chống Chói Macbook Pro 15 3M AGNAP002

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AGNAP002 - MacBook Pro 15 - 15.4" - 16:10 - Màn hình rộng (Widescreen) - 343 x 222 mm - 13 1/2 x 8 3/4 in

Miếng Dán Chống Chói Macbook Pro 13 3M AGNAP001

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AGNAP001 - MacBook Pro 13 - 13.3" - 16:10 - Màn hình rộng (Widescreen) - 299 x 194 mm - 11 3/4 x 7 5/8 in

Miếng Dán Chống Chói Laptop 3M AG156W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG156W9B - Laptop - 15.6" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 345 x 194 mm - 13.5625 x 7.625 in

Miếng Dán Chống Chói Laptop 3M AG140W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG140W9B - Laptop - 14" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 310 x 175 mm - 12.1875 x 6.875 in

Miếng Dán Chống Chói Laptop 3M AG133W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG133W9B - Laptop - 13.3" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 294 x 166 mm - 11.5625 x 6.50 in

Miếng Dán Chống Chói Laptop 3M AG125W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG125W9B - Laptop - 12.5" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 277 x 156 mm - 10.9055 x 6.125 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Màn Hình Máy Tính 3M HC...

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống nhìn trộm - HC215W9B - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Màn hình máy tính - 21.5" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 477 x 268 mm - 18 3/4 x 10 9/16 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Màn Hình Máy Tính 3M HC...

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống nhìn trộm - HC200W9B - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Màn hình máy tính - 20" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 443 x 250 mm - 17 7/16 x 9 13/16 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Màn Hình Máy Tính 3M HC...

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống nhìn trộm - HC240W9B - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Màn hình máy tính - 24" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 532 x 299 mm - 20 15/16 x 11 13/16 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Laptop 3M HC156W9B

2.250.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - HC156W9B - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Laptop - 15.6" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 345 x 194 mm - 13.5625 x 7.625 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Laptop 3M HC140W9B

2.050.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - HC140W9B - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Laptop - 14" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 310 x 175 mm - 12.1875 x 6.875 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Laptop 3M PF125W9E

1.800.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - PF125W9E - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Laptop - 12.5" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 285 x 164 mm - 11.25 x 6.4375 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Surface Book 2 15 3M HC...

2.350.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - HCNMS004 - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Surface Book - 15" - 3:2 - Màn hình rộng (Widescreen) - 337 x 234 mm - 13 1/4 x 9 3/16 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Surface Laptop 3M HCNMS002

1.950.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - HCNMS002 - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Surface Laptop - 13.5" - 3:2 - Màn hình rộng (Widescreen) - 301 x 210 mm - 11.875 x 8.25 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Surface Book 3M HCNMS001

2.050.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - HCNMS001 - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Surface Book - 13.5" - 3:2 - Màn hình rộng (Widescreen) - 305 x 213 mm - 12 x 8 3/8 in