Chuyên Mục

Dòng Probook

Máy Tính Xách Tay HP ProBook 440 G5 (2XR74PA)

16.900.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 14-inch, HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay HP Probook 430G4 (Z6T07PA)

15.251.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 13.3 inch, HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay HP ProBook 440 G4 (Z6T12PA)

16.488.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 14-inch, HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay HP Probook 430G4 (Z6T07PA-256SSD)

16.418.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 13.3 inch, HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay HP Probook 450 G4 (Z6T17PA)

12.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3, 7100U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 15.6-Inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay HP Probook 430 G4 (Z6T10PA)

20.484.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7, 7500U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 13.3 inch, HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay HP Probook 430G4 (Z6T07PA)

15.420.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 13.3 inch, HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay HP Probook 430 G4 (Z6T06PA)

12.327.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3, 7100U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 13.3 inch, HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay HP ProBook 450 G4 (Z6T24PA)

21.927.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7, 7500U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 15.6-Inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay HP ProBook 450 G4 (Z6T22PA)

16.691.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 15.6-Inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay HP ProBook 450G4 (Z6T21PA)

16.582.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 15.6-Inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay HP ProBook 450 G4 (Z6T20PA)

16.800.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 15.6-Inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay HP ProBook 450 G4 (Z6T18PA)

15.382.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 15.6-Inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay HP ProBook 440 G4 (Z6T16PA)

20.727.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7, 7500U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 14-inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay HP ProBook 440G4 (Z6T15PA)

17.236.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 14-inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay HP ProBook 440 G4 (Z6T14PA)

16.691.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB SSD
Màn hình: 14-inch, HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay HP ProBook 440 G4 (Z6T12PA)

15.273.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 14-inch, HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay HP ProBook 440G4 (Z6T11PA)

12.218.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3, 7100U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 14-inch, HD (1366x768)