Chuyên Mục

Máy Chiếu

Máy Chiếu Sony Laser 5100 Ansi Lumens WUXGA (VPL-FHZ61)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Tính năng máy chiếu: 1920 × 1200 (WUXGA), 5100 Ansi Lumens, 20.000 giờ

Máy Chiếu Sony Laser 4200 Ansi Lumens WUXGA (VPL-FHZ58)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Tính năng máy chiếu: 1920 × 1200 (WUXGA), 4200 Ansi Lumens, 20.000 giờ

Máy Chiếu Sony 5000 Ansi Lumens WUXGA (VPL-CH375)

39.490.000₫

Tính năng máy chiếu: 1920 × 1200 (WUXGA), 5000 Ansi Lumens, 3500 giờ

Máy Chiếu Sony 4000 Ansi Lumens WUXGA (VPL-CH355)

34.190.000₫

Tính năng máy chiếu: 1920 × 1200 (WUXGA), 4000 Ansi Lumens, 5000 giờ

Máy Chiếu Epson 3000 Ansi Lumens WXGA (EB-W05)

14.890.000₫

Tính năng máy chiếu: WXGA (1280 x 800), 3300 Lumens, 10000 giờ

Máy Chiếu Epson EB-U32

20.400.000₫

Tính năng máy chiếu: 1920 × 1200 (WUXGA), 3200 Lumens, 5000 giờ

Máy Chiếu Epson EB-955WH

16.582.000₫

Tính năng máy chiếu: 1280 x 800 Pixels, 3200 Lumens, 5000 giờ

Máy Chiếu Panasonic PT-LB423

18.000.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 (XGA), 4100 Ansi Lumens, 5000 giờ

Máy Chiếu Epson EB-G7200W

120.000.000₫

Tính năng máy chiếu: 1280 x 800 Pixels, 6000 Ansi Lumens, 2000 giờ

Máy Chiếu InFocus IN1100

14.945.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 (XGA), 2100 Lumens, 1000 giờ

Máy Chiếu Sony 6000 Ansi Lumens WUXGA (VPL-FH65)

128.900.000₫

Tính năng máy chiếu: 1920 × 1200 (WUXGA), 6000 Ansi Lumens, 4000 giờ

Máy Chiếu Sony 6000 Ansi Lumens XGA (VPL-FX37)

59.490.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 (XGA), 6000 Ansi Lumens, 3500 giờ

Máy Chiếu Sony 5000 Ansi Lumens XGA (VPL-FX35)

56.990.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 (XGA), 5000 Ansi Lumens, 4000 giờ

Máy Chiếu Sony 4200 Ansi Lumens XGA (VPL-FX30)

49.490.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 (XGA), 4200 Ansi Lumens, 5000 giờ

Máy Chiếu Sony 5000 Ansi Lumens WUXGA (VPL-CH370)

36.490.000₫

Tính năng máy chiếu: 1920 × 1200 (WUXGA), 5000 Ansi Lumens, 3500 giờ

Máy Chiếu Sony 4000 Ansi Lumens WUXGA (VPL-CH350)

32.990.000₫

Tính năng máy chiếu: 1920 × 1200 (WUXGA), 4000 Ansi Lumens, 5000 giờ