Chuyên Mục

Máy Chiếu

Máy Chiếu Epson 3000 Ansi Lumens WXGA (EB-W05)

14.890.000₫

Tính năng máy chiếu: WXGA (1280 x 800), 3300 Lumens, 15.000:1

Máy Chiếu Sony VPL-DX270

15.600.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 Pixels, 3500 Lumens, 4000:1

Máy Chiếu Epson EB-U32

20.400.000₫

Tính năng máy chiếu: 1920 x 1200 Pixels, 3200 Lumens, 15.000:1

Máy Chiếu Epson EB-955WH

16.582.000₫

Tính năng máy chiếu: 1280 x 800 Pixels, 3200 Lumens, 10.000:1

Máy Chiếu Panasonic PT-LB423

18.000.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 Pixels, 4100 Lumens, 16000:1

Máy Chiếu Sony VPL-EW235

20.040.000₫

Tính năng máy chiếu: 1280 x 800 Pixels, 3000 Lumens, 3000:1

Máy Chiếu Epson EB-G7200W

120.000.000₫

Tính năng máy chiếu: 1280 x 800 Pixels, 6000 Lumens, 2000:1

Máy Chiếu InFocus IN1100

14.945.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 Pixels, 2100 Lumens, 1800:1

Máy Chiếu Sony VPL-SW630

33.000.000₫

Tính năng máy chiếu: 1280 x 800 Pixels, 3100 Lumens, 3000:1

Máy Chiếu Sony VPL-SX630

38.880.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 Pixels, 3200 Lumens, 3000:1

Máy Chiếu Sony VPL-SX236

24.768.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 Pixels, 3300 Lumens, 3000:1

Máy Chiếu Sony VPL-SX226

21.888.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 Pixels, 2800 Lumens, 3000:1

Máy Chiếu Sony VPL-FH500L

264.000.000₫

Tính năng máy chiếu: 1920 x 1200 Pixels, 7000 Lumens, 2500:1

Máy Chiếu Sony VPL-FX500L

180.000.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 Pixels, 7000 Lumens, 2500:1

Máy Chiếu Sony VPL-FH65

121.800.000₫

Tính năng máy chiếu: 1920 x 1200 Pixels, 6000 Lumens, 2000:1

Máy Chiếu Sony VPL-FH60

115.200.000₫

Tính năng máy chiếu: 1920 x 1200 Pixels, 5000 Lumens, 2000:1

Máy Chiếu Sony VPL-FX37

70.800.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 Pixels, 6000 Lumens, 2000:1

Máy Chiếu Sony VPL-FX35

64.800.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 Pixels, 5000 Lumens, 2000:1

Máy Chiếu Sony VPL-FX30

67.800.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 Pixels, 4200 Lumens, 2000:1

Máy Chiếu Sony VPL-CH370

44.352.000₫

Tính năng máy chiếu: 1920 x 1200 Pixels, 5000 Lumens, 2500: 1