Chuyên Mục

Mực In Phun

HP 980 Magenta Original Ink Cartridge (D8J08A)

2.304.000₫

Thông số mực in: Magenta, Phun, ~ 6600 trang

HP 70 130-ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge (C9449A)

1.768.000₫

Thông số mực in: Black, Phun

HP 980 Cyan Original Ink Cartridge (D8J07A)

2.304.000₫

Thông số mực in: Cyan, Phun, ~ 6600 trang

HP 980 Black Original Ink Cartridge (D8J10A)

2.695.000₫

Thông số mực in: Black, Phun, ~ 10000 trang

HP 70 130-ml Light Gray DesignJet Ink Cartridge (C9451A)

1.768.000₫

Thông số mực in: Gray, Phun

HP 981Y Extra High Yield Yellow Original PageWide Cartrid...

5.057.000₫

Thông số mực in: Yellow, Phun, ~ 16000 trang

HP 70 130-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge (C9453A)

1.768.000₫

Thông số mực in: Magenta, Phun

HP 70 130-ml Light Magenta Ink Cartridge (C9455A)

1.768.000₫

Thông số mực in: Magenta, Phun

HP 981Y Extra High Yield Magenta Original PageWide Cartri...

5.057.000₫

Thông số mực in: Magenta, Phun, ~ 16000 trang

HP 981Y Extra High Yield Cyan Original PageWide Cartridge...

5.057.000₫

Thông số mực in: Cyan, Phun, ~ 16000 trang

HP 70 130-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge (C9454A)

1.768.000₫

Thông số mực in: Yellow, Phun

HP 70 130-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge (C9452A)

1.768.000₫

Thông số mực in: Cyan, Phun

HP 981Y Extra High Yield Black Original PageWide Cartridg...

3.883.000₫

Thông số mực in: Black, Phun, ~ 20000 trang

HP 70 130-ml Gray DesignJet Ink Cartridge (C9450A)

1.768.000₫

Thông số mực in: Gray, Phun

HP 70 130-ml Green DesignJet Ink Cartridge (C9457A)

1.768.000₫

Thông số mực in: Green, Phun

HP 981A Yellow Original PageWide Cartridge (J3M70A)

2.695.000₫

Thông số mực in: Yellow, Phun, ~ 6000 trang

HP 772 300-ml Matte Black DesignJet Ink Cartridge (CN635A)

2.927.000₫

Thông số mực in: Black, Phun

HP 981A Magenta Original PageWide Cartridge (J3M69A)

2.695.000₫

Thông số mực in: Magenta, Phun, ~ 6000 trang

HP 772 300-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge (CN636A)

2.927.000₫

Thông số mực in: Cyan, Phun

HP 90 400-ml Black DesignJet Ink Cartridge (C5058A)

4.246.000₫

Thông số mực in: Black, Phun

HP 981A Cyan Original PageWide Cartridge (J3M68A)

2.695.000₫

Thông số mực in: Cyan, Phun, ~ 6000 trang

HP 90 775-ml Black DesignJet Ink Cartridge (C5059A)

7.274.000₫

Thông số mực in: Black, Phun

HP 981A Black Original PageWide Cartridge (J3M71A)

1.826.000₫

Thông số mực in: Black, Phun, ~ 6000 trang

HP 90 225-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge (C5060A)

3.767.000₫

Thông số mực in: Cyan, Phun

HP 975A Yellow Original PageWide Cartridge (L0R94AA)

1.826.000₫

Thông số mực in: Yellow, Phun, ~ 3500 trang

HP 90 225-ml Magenta Ink Cartridge (C5062A)

3.767.000₫

Thông số mực in: Magenta, Phun

HP 90 225-ml Yellow Ink Cartridge (C5064A)

3.767.000₫

Thông số mực in: Yellow, Phun

HP 975A Magenta Original PageWide Cartridge (L0R91AA)

1.805.000₫

Thông số mực in: Magenta, Phun, ~ 3500 trang

HP 90 400-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge (C5061A)

4.724.000₫

Thông số mực in: Cyan, Phun

HP 90 400-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge (C5063A)

4.724.000₫

Thông số mực in: Magenta

HP 975A Cyan Original PageWide Cartridge (L0R88AA)

1.826.000₫

Thông số mực in: Cyan, Phun, ~ 3500 trang