Chuyên Mục

Mực In Phun

HP 685 Black Original Ink Advantage Cartridge (CZ121AA)

236.000₫

Thông số mực in: Black, Phun, ~ 550 trang

HP 73 Matte Black and Chromatic Red DesignJet Printhead (...

1.524.000₫

Thông số mực in: Black, Red, Phun

HP 932 Black Original Ink Cartridge (CN057AA)

522.000₫

Thông số mực in: Black, Phun, ~ 400 trang

HP 70 Matte Black and Cyan DesignJet Printhead (C9404A)

1.524.000₫

Thông số mực in: Black, Cyan, Phun

HP 933XL High Yield Yellow Original Ink Cartridge (CN056AA)

406.000₫

Thông số mực in: Yellow, Phun, ~825 trang

HP 70 Light Magenta and Light Cyan DesignJet Printhead (C...

1.524.000₫

Thông số mực in: Cyan, Magenta, Phun

HP 933XL High Yield Magenta Original Ink Cartridge (CN055AA)

406.000₫

Thông số mực in: Magenta, Phun, ~825 trang

HP 70 Magenta and Yellow DesignJet Printhead (C9406A)

1.524.000₫

Thông số mực in: Magenta, Yellow, Phun

HP 933XL High Yield Cyan Original Ink Cartridge (CN054AA)

406.000₫

Thông số mực in: Cyan, Phun, ~825 trang

HP 70 Photo Black and Light Gray DesignJet Printhead (C94...

1.524.000₫

Thông số mực in: Black, Gray, Phun

HP 70 Blue and Green DesignJet Printhead (C9408A)

1.524.000₫

Thông số mực in: Blue, Green, Phun

HP 932XL High Yield Black Original Ink Cartridge (CN053AA)

820.000₫

Thông số mực in: Black, Phun, ~ 1000 trang

HP 70 Matte Black and Red DesignJet Printhead (C9409A)

1.524.000₫

Thông số mực in: Black, Red, Phun

HP 971XL High Yield Yellow Original Ink Cartridge (CN628AA)

2.927.000₫

Thông số mực in: Yellow, Phun, ~ 6600 trang

HP 971XL High Yield Magenta Original Ink Cartridge (CN627AA)

2.927.000₫

Thông số mực in: Magenta, Phun, ~ 6600 trang

HP 70 Gloss Enhancer and Gray DesignJet Printhead (C9410A)

1.524.000₫

Thông số mực in: Gray, Phun

HP 971XL High Yield Cyan Original Ink Cartridge (CN626AA)

2.927.000₫

Thông số mực in: Cyan, Phun, ~ 6600 trang

HP 970XL High Yield Black Original Ink Cartridge (CN625AA)

2.927.000₫

Thông số mực in: Black, Phun, ~ 9200 trang

HP 772 300-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge (CN629A)

2.927.000₫

Thông số mực in: Magenta, Phun

HP 772 300-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge (CN630A)

2.927.000₫

Thông số mực in: Yellow, Phun

HP 971 Yellow Original Ink Cartridge (CN624AA)

1.913.000₫

Thông số mực in: Yellow, Phun, ~ 2500 trang

HP 772 300-ml Photo Black DesignJet Ink Cartridge (CN633A)

2.927.000₫

Thông số mực in: Black, Phun

HP 971 Magenta Original Ink Cartridge (CN623AA)

1.913.000₫

Thông số mực in: Magenta, Phun, ~ 2500 trang

HP 772 300-ml Light Gray DesignJet Ink Cartridge (CN634A)

2.927.000₫

Thông số mực in: Gray, Phun

HP 971 Cyan Original Ink Cartridge (CN622AA)

1.913.000₫

Thông số mực in: Cyan, Phun, ~ 2500 trang

HP 81 Magenta DesignJet Dye Printhead and Printhead Clean...

4.202.000₫

Thông số mực in: Magenta, Phun, 1000 trang

HP 970 Black Original Ink Cartridge (CN621AA)

1.832.000₫

Thông số mực in: Black, Phun, ~ 3000 trang

HP 81 Yellow DesignJet Dye Printhead and Printhead Cleane...

4.202.000₫

Thông số mực in: Yellow, Phun, 1000 trang

HP 81 Light Cyan DesignJet Dye Printhead and Printhead Cl...

4.202.000₫

Thông số mực in: Cyan, Phun, 1000 trang

HP 81 Light Magenta DesignJet Dye Printhead and Printhead...

4.202.000₫

Thông số mực in: Magenta, 1000 trang

HP 950 Black Original Ink Cartridge (CN049AA)

635.000₫

Thông số mực in: Black, Phun, ~ 1000 trang