Chuyên Mục

Giấy In

Giấy In Nhãn Tape HZe-FX251 24mm x 8m

336.000₫

Thông số giấy in: Chữ đen, Nền trắng, Nhãn đa lớp độ dẻo cao, Các loại máy in nhãn Brother P-Touch (PT), 24mm x 8m

Giấy In Nhãn Brother DK-22212 62mm x 15.2m

1.044.000₫

Thông số giấy in: Chữ đen, Nền trắng, Brother QL-500, Brother QL-550, 62mm x 15.2m

Giấy In Nhãn Black On White 12MM x 8M (HZE...

320.000₫

Thông số giấy in: Chữ đen trên nền trắng, Nhãn đa lớp độ dẻo cao, Các loại máy in nhãn Brother P-Touch (PT), Rộng 12mm x Dài 8m

Giấy In Nhãn Tape HZe-FX221 9mm x 8m

290.000₫

Thông số giấy in: Chữ đen, Nền trắng, Nhãn đa lớp độ dẻo cao, Các loại máy in nhãn Brother P-Touch (PT), 9mm x 8m

Giấy In Nhãn Tape HZe-FX261 36mm x 8m

500.000₫

Thông số giấy in: Chữ đen, Nền trắng, Nhãn đa lớp độ dẻo cao, Các loại máy in nhãn Brother P-Touch (PT), 36mm x 8m

Nhãn In EK-22210

500.000₫

Thông số giấy in: Chữ đen, Nền trắng, Nhãn giấy, Các loại máy in Brother QL, 2.9 x 3.048 cm