Chuyên Mục

Bộ Lưu Điện - UPS

UPS CyberPower 2200VA/1980W (PR2200ELCDRT2U)

12.816.000₫

Thông số nguồn ra: 2200VA/1980W

UPS Vertiv Liebert On-Line 10kVA/9kW (GXT4-10000RT230)

63.000.000₫

Thông số nguồn ra: 10000VA/9000W

UPS APC Smart-UPS X 1500VA/1200W (SMX1500RMI2U)

18.166.000₫

Thông số nguồn ra: 1500VA/1200W

UPS APC Smart-UPS X 1000VA/800W (SMX1000I)

14.978.000₫

Thông số nguồn ra: 1000VA/800W

UPS APC Smart-UPS 750VA/500W + Network Card AP9631 (SMT75...

20.183.000₫

Thông số nguồn ra: 750VA/500W

UPS APC Smart-UPS 750VA/500W (SMT750RMI2U)

10.357.000₫

Thông số nguồn ra: 750VA/500W

UPS APC Smart-UPS 750VA/500W (SMT750I)

8.222.000₫

Thông số nguồn ra: 750VA/500W

UPS APC Smart-UPS 3000VA/2700W + Network Card AP9631 (SMT...

36.960.000₫

Thông số nguồn ra: 3000VA/2700W

UPS APC Smart-UPS 2200VA/1980W + Network Card AP9631 (SMT...

30.088.000₫

Thông số nguồn ra: 2200VA/1980W

UPS APC Smart-UPS 1500VA/1000W + Network Card AP9631 (SMT...

25.838.000₫

Thông số nguồn ra: 1500VA/1000W

UPS APC Smart-UPS SC 620VA/390W (SC620I)

4.480.000₫

Thông số nguồn ra: 620VA/390W

UPS APC Smart-UPS SC 450VA/280W (SC450RMI1U)

5.641.000₫

Thông số nguồn ra: 450VA/280W

UPS APC Smart-UPS SC 420VA/260W (SC420I)

3.000.000₫

Thông số nguồn ra: 420VA/260W

UPS APC Back-UPS RS 1500VA/865W (BR1500GI)

9.403.000₫

Thông số nguồn ra: 1500VA/865W

UPS APC Back-UPS 700VA/390W (BX700U-MS)

1.882.000₫

Thông số nguồn ra: 700VA/390W

UPS APC Back-UPS 625VA/325W (BX625CI-MS)

1.153.000₫

Thông số nguồn ra: 625VA/325W

UPS APC Smart-UPS SRT On-Line 3000VA/2700W (SRT3000RMXLI)

34.644.000₫

Thông số nguồn ra: 3000VA/2700W

UPS APC Smart-UPS SRT On-Line 3000VA/2100W (SRT3000XLI)

30.858.000₫

Thông số nguồn ra: 3000VA/2100W

UPS APC Smart-UPS SRT On-Line 2200VA/1980W (SRT2200XLI)

16.200.000₫

Thông số nguồn ra: 2200VA/1980W

UPS APC Smart-UPS RT On-Line 5000VA/3500W (SURTD5000XLI)

45.089.000₫

Thông số nguồn ra: 5000VA/3500W