Chuyên Mục

Bộ Lưu Điện - UPS

UPS APC Smart-UPS 3000VA/2700W (SMT3000RMI2U)

27.470.000₫

Thông số nguồn ra: 3000VA/2700W

UPS APC Smart-UPS 3000VA/2700W (SMT3000I)

24.220.000₫

Thông số nguồn ra: 3000VA/2700W

UPS APC Smart-UPS 2200VA/1980W (SMT2200RMI2U)

20.460.000₫

Thông số nguồn ra: 2200VA/1980W

UPS APC Smart-UPS 2200VA/1980W (SMT2200I)

17.273.000₫

Thông số nguồn ra: 2200VA/1980W

UPS APC Smart-UPS 1500VA/1000W (SMT1500RMI2U)

15.240.000₫

Thông số nguồn ra: 1500VA/1000W

UPS APC Smart-UPS 1500VA/1000W (SMT1500I)

11.940.000₫

Thông số nguồn ra: 1500VA/1000W

UPS APC Smart-UPS 1000VA/700W (SMT1000I)

9.490.000₫

Thông số nguồn ra: 1000VA/700W

UPS APC Smart-UPS C 3000VA/2100W (SMC3000RMI2U)

19.790.000₫

Thông số nguồn ra: 3000VA/2100W

UPS APC Smart-UPS C 3000VA/2100W (SMC3000I)

19.080.000₫

Thông số nguồn ra: 3000VA/2100W

UPS APC Smart-UPS C 2000VA/1300W (SMC2000I-2U)

15.120.000₫

Thông số nguồn ra: 2000VA/1300W

UPS APC Smart-UPS C 1000VA/600W (SMC1000I-2U)

9.480.000₫

Thông số nguồn ra: 1000VA/600W

UPS APC Smart-UPS C 1000VA/600W (SMC1000I)

7.140.000₫

Thông số nguồn ra: 1000VA/600W

UPS APC Back-UPS 1400VA/700W (BX1400U-MS)

4.440.000₫

Thông số nguồn ra: 1400VA/700W

UPS APC Back-UPS 1100VA/550W (BX1100LI-MS)

2.100.000₫

Thông số nguồn ra: 1100VA/550W

UPS APC Back-UPS 800VA/415W (BX800LI-MS)

1.860.000₫

Thông số nguồn ra: 800VA/415W

UPS APC Smart-UPS 1000VA/700W (SMT1000RMI2U)

13.680.000₫

Thông số nguồn ra: 1000VA/700W

UPS APC Smart-UPS C 2000VA/1300W (SMC2000I)

13.800.000₫

Thông số nguồn ra: 2000VA/1300W

UPS CyberPower 3000VA/2700W (PR3000ELCDRT2U)

18.768.000₫

Thông số nguồn ra: 3000VA/2700W

UPS CyberPower 1000VA/900W (PR1000ELCDRT2U)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số nguồn ra: 1000VA/900W

UPS CyberPower 1500VA/900W (CP1500EPFCLCD)

6.420.000₫

Thông số nguồn ra: 1500VA/900W