Chuyên Mục

Màn Hình BenQ

Màn Hình BenQ Zowie 27-Inch Full HD (XL2720)

10.309.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình BenQ Zowie 27-Inch Full HD (RL2755)

7.091.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình BenQ Zowie 24.5-Inch Full HD (XL2536)

9.709.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24.5"

Màn Hình BenQ Zowie 24-Inch Full HD (XL2411P)

6.207.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24"

Màn Hình BenQ Zowie 24-Inch Full HD (XL2411)

5.945.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24"

Màn Hình BenQ Zowie 24-Inch Full HD (RL2455)

4.353.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24"

Màn Hình BenQ 27-Inch Full HD (EW2775ZH)

4.309.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình BenQ 27-Inch Full HD (EW277HDR)

5.618.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình BenQ 32-Inch 2K QHD (PD3200Q)

14.073.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 32"

Màn Hình BenQ 23.8-Inch Full HD (GW2480)

3.480.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình BenQ 23.8-Inch Full HD (GW2470HL)

2.945.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình BenQ 23.6-Inch Full HD (GW2455H)

2.727.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.6"

Màn Hình BenQ 23.8-Inch Full HD (GW2406Z)

3.016.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình BenQ 21.5-Inch Full HD (GW2270H)

2.127.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình BenQ 21.5-Inch Full HD (GW2270)

2.051.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình BenQ 19.5-Inch HD (GL2070)

1.735.000₫

Thông số màn hình: HD, 1600 x 900, 19.5"

Màn Hình BenQ 32-Inch 4K UHD IPS (SW320)

34.364.000₫

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 32"

Màn Hình BenQ 27-Inch 2K QHD (SW2700PT)

14.800.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 27"

Màn Hình BenQ 32-Inch 4K UHD IPS (PD3200U)

18.000.000₫

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 32"

Màn Hình BenQ 27-Inch 2K QHD IPS (PD2700Q)

8.564.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 27"

Màn Hình BenQ 27-Inch 2K QHD IPS (EW2770QZ)

10.800.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 27"

Màn Hình BenQ Zowie 24.5-Inch Full HD (XL2546)

11.455.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24.5"