Chuyên Mục

Màn Hình Máy Tính BenQ

Màn Hình Máy Tính BenQ 27-Inch IPS 4K QHD ...

26.490.000₫

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ 27-Inch IPS 2K QHD ...

21.490.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ Zowie 27-Inch 270MH...

14.990.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ 24-Inch IPS Full HD...

9.900.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24.1"

Màn Hình Máy Tính BenQ 28-Inch TN 4K UHD (...

8.490.000₫

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 28"

Màn Hình Máy Tính BenQ 21.5-Inch IPS Full ...

2.490.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Máy Tính BenQ Zowie 27-Inch 144Hz...

10.490.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ Zowie 27-Inch TN Fu...

6.990.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ Zowie 24.5-Inch 144...

9.790.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24.5"

Màn Hình Máy Tính BenQ Zowie 24-Inch 144Hz...

5.990.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24"

Màn Hình Máy Tính BenQ 27-Inch VA Full HD ...

4.290.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ 27-Inch VA Full HD ...

5.590.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ 32-Inch VA 2K QHD (...

13.990.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 32"

Màn Hình Máy Tính BenQ 23.8-Inch IPS Full ...

3.449.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình Máy Tính BenQ 23.8-Inch VA Full H...

2.990.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình Máy Tính BenQ 21.5-Inch VA Full H...

2.190.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Máy Tính BenQ 27-Inch IPS 2K QHD ...

14.490.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ 32-Inch IPS 4K UHD ...

17.490.000₫

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 32"

Màn Hình Máy Tính BenQ 27-Inch IPS 2K QHD ...

8.490.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ 27-Inch IPS 2K QHD ...

10.490.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ Zowie 24.5-Inch 240...

11.490.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24.5"