Chuyên Mục

Màn Hình BenQ

Màn Hình Máy Tính BenQ 27-Inch IPS 4K QHD (SW271)

26.490.000₫

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ 27-Inch IPS 2K QHD (PV270)

21.490.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ Zowie 27-Inch 270MHz TN Full HD (X...

14.990.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ 24-Inch IPS Full HD (SW240)

9.900.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24.1"

Màn Hình Máy Tính BenQ 28-Inch TN 4K UHD (EL2870U)

8.490.000₫

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 28"

Màn Hình Máy Tính BenQ 21.5-Inch IPS Full HD (GW2283)

2.490.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Máy Tính BenQ Zowie 27-Inch 144Hz TN Full HD (XL...

10.490.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ Zowie 27-Inch TN Full HD (RL2755)

6.990.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ Zowie 24.5-Inch 144Hz TN Full HD (...

9.790.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24.5"

Màn Hình Máy Tính BenQ Zowie 24-Inch 144Hz TN Full HD (XL...

5.990.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24"

Màn Hình Máy Tính BenQ 27-Inch VA Full HD (EW2775ZH)

4.290.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ 27-Inch VA Full HD (EW277HDR)

5.590.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ 32-Inch VA 2K QHD (PD3200Q)

13.990.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 32"

Màn Hình Máy Tính BenQ 23.8-Inch IPS Full HD (GW2480)

3.449.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình Máy Tính BenQ 23.8-Inch VA Full HD (GW2470HL)

2.990.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình Máy Tính BenQ 21.5-Inch VA Full HD (GW2270H)

2.190.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Máy Tính BenQ 27-Inch IPS 2K QHD (SW2700PT)

14.490.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ 32-Inch IPS 4K UHD (PD3200U)

17.490.000₫

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 32"

Màn Hình Máy Tính BenQ 27-Inch IPS 2K QHD (PD2700Q)

8.490.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ 27-Inch IPS 2K QHD (EW2770QZ)

10.490.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 27"

Màn Hình Máy Tính BenQ Zowie 24.5-Inch 240Hz TN Full HD (...

11.490.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24.5"