Chuyên Mục

Thiết Bị Lưu Trữ

Thiết Bị Lưu Trữ NAS QNAP Xeon D-2123IT/64...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thiết bị lưu trữ: 3U Rack Mount, 16-Bay, 16 x 3.5-Inch

Thiết Bị Lưu Trữ NAS QNAP ARM Cortex-A15/2...

12.090.000₫

Thông số thiết bị lưu trữ: Tower, 4-Bay, 4 x 2.5-Inch or 3.5-Inch

Thiết Bị Lưu Trữ NAS QNAP Celeron J3455/4G...

16.990.000₫

Thông số thiết bị lưu trữ: Tower, 4-Bay, 4 x 2.5-Inch or 3.5-Inch

Thiết Bị Lưu Trữ NAS QNAP AMD RX-421ND/4GB...

21.490.000₫

Thông số thiết bị lưu trữ: Tower, 4-Bay, 4 x 2.5-Inch or 3.5-Inch

Thiết Bị Lưu Trữ NAS QNAP Xeon E5-2420 v2/...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thiết bị lưu trữ: 3U Rack Mount, 16-Bay, 16 x 3.5-Inch

Thiết Bị Lưu Trữ NAS QNAP Celeron J3455/4G...

31.290.000₫

Thông số thiết bị lưu trữ: 1U Rack Mount, 4-Bay, 4 x 3.5-Inch

Thiết Bị Lưu Trữ NAS QNAP ARM Cortex-A57/4...

34.290.000₫

Thông số thiết bị lưu trữ: 2U Rack Mount, 8-Bay, 8 x 3.5-Inch