Chuyên Mục

Ổ Cứng SSD

Ổ Cứng SSD Essencore Klevv Urbane 960GB SATA III 2.5-Inch...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số ổ cứng: 960GB SSD

Ổ Cứng SSD Essencore Klevv Urbane 480GB SATA III 2.5-Inch...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số ổ cứng: 480GB SSD

Ổ Cứng SSD Essencore Klevv Urbane 240GB SATA III 2.5-Inch...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số ổ cứng: 240GB SSD

Ổ Cứng SSD Essencore Klevv NEO N600 480GB SATA III 2.5-In...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số ổ cứng: 480GB SSD

Ổ Cứng SSD Essencore Klevv NEO N600 240GB SATA III 2.5-In...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số ổ cứng: 240GB SSD

Ổ Cứng SSD Essencore Klevv NEO N600 120GB SATA III 2.5-In...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số ổ cứng: 120GB SSD

Ổ Cứng SSD Essencore Klevv NEO N500 480GB SATA III 2.5-In...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số ổ cứng: 480GB SSD

Ổ Cứng SSD Essencore Klevv NEO N500 240GB SATA III 2.5-In...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số ổ cứng: 240GB SSD

Ổ Cứng SSD Essencore Klevv NEO N600 240GB SATA 3.1 M.2 22...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số ổ cứng: 240GB SSD

Ổ Cứng SSD Samsung 860 PRO 4TB SATA III 2.5-Inch (MZ-76P4...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số ổ cứng: 4TB SSD

Ổ Cứng SSD Samsung 970 PRO 1TB NVMe M.2 (MZ-V7P1T0BW)

15.251.000₫

Thông số ổ cứng: 1TB SSD

Ổ Cứng SSD Samsung 970 PRO 512GB NVMe M.2 (MZ-V7P512BW)

7.625.000₫

Thông số ổ cứng: 512GB SSD

Ổ Cứng SSD Samsung 860 EVO 2TB M.2 SATA (MZ-N6E2T0BW)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số ổ cứng: 2TB SSD

Ổ Cứng SSD Samsung SM863a 960GB 2.5-Inch (MZ-7KM960NE)

22.482.000₫

Thông số ổ cứng: 960GB SSD

Ổ Cứng SSD Samsung SM863a 240GB 2.5-Inch (MZ-7KM240NE)

6.252.000₫

Thông số ổ cứng: 240GB SSD

Ổ Cứng SSD Samsung PM951 512GB M.2 PCIe (MZVLV512HCJH)

3.600.000₫

Thông số ổ cứng: 512GB SSD

Ổ Cứng SSD Samsung 970 EVO 2TB NVMe M.2 (MZ-V7E2T0BW)

22.898.000₫

Thông số ổ cứng: 2TB SSD

Ổ Cứng SSD Samsung 970 EVO 1TB NVMe M.2 (MZ-V7E1T0BW)

11.989.000₫

Thông số ổ cứng: 1TB SSD

Ổ Cứng SSD Samsung 970 EVO 500GB NVMe M.2 (MZ-V7E500BW)

6.076.000₫

Thông số ổ cứng: 500GB SSD

Ổ Cứng SSD Samsung 970 EVO 250GB NVMe M.2 (MZ-V7E250BW)

3.218.000₫

Thông số ổ cứng: 250GB SSD

Ổ Cứng SSD Samsung PM871 128GB 2.5-Inch (MZ7LN128HCHP)

1.476.000₫

Thông số ổ cứng: 120GB SSD

Ổ Cứng SSD Samsung PM961 256GB NVMe M.2 (MZ-VLW2560)

3.179.000₫

Thông số ổ cứng: 256GB SSD

Ổ Cứng SSD Samsung PM851 512GB mSATA (MZMTE512HMHP)

4.680.000₫

Thông số ổ cứng: 512GB SSD

Ổ Cứng SSD Samsung 860 QVO 4TB SATA III 2.5-Inch (MZ-76Q4...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số ổ cứng: 4TB SSD

Ổ Cứng SSD Samsung 860 QVO 2TB SATA III 2.5-Inch (MZ-76Q2...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số ổ cứng: 2TB SSD

Ổ Cứng SSD Samsung 860 QVO 1TB SATA III 2.5-Inch (MZ-76Q1...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số ổ cứng: 1TB SSD

Ổ Cứng SSD SK hynix SC300 512GB mSATA (HFS512G3AMND)

2.760.000₫

Thông số ổ cứng: 512GB SSD