Chuyên Mục

Màn Hình Hiển Thị Chuyên Dụng

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QM75R 75-Inch 4K UHD 500nit ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 75"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QB43N 43-Inch 4K UHD 350nit ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 43"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung DC55E 55-Inch Full HD 350nit...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 55"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung DC32E 32-Inch Full HD 350nit...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 32"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QB98R 98-Inch 4K UHD 350nit ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 98"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QB75R 75-Inch 4K UHD 350nit ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 75"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QB65R 65-Inch 4K UHD 350nit ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 65"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QB55R 55-Inch 4K UHD 350nit ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 55"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QB49R 49-Inch 4K UHD 350nit ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 49"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QB43R 43-Inch 4K UHD 350nit ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 43"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QB75H 75-Inch 4K UHD 300nit ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 75"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QB65H 65-Inch 4K UHD 300nit ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 65"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung DB43J 43-Inch Full HD 300nit...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 43"

Màn Hình Chuyên Dụng LG 86-Inch 4K UHD 350nit Trident (86...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 86"

Màn Hình Chuyên Dụng LG 75-Inch 4K UHD 350nit Trident (75...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 75"

Màn Hình Chuyên Dụng LG 65-Inch 4K UHD 350nit Trident (65...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 65"

Màn Hình Chuyên Dụng LG 55-Inch 4K UHD 500nit Trident (55...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 55"

Màn Hình Chuyên Dụng LG 49-Inch 4K UHD 400nit Direct (49U...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 49"

Màn Hình Chuyên Dụng LG 43-Inch 4K UHD 400nit Direct (43U...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 43"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung DB49J 49-Inch Full HD 300nit...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 49"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung DB55E 55-Inch Full HD 350nit...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 55"

Màn Hình Chuyên Dụng Sony Bravia 85-Inch 4K UHD HDR 620ni...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 85" (84.6")

Màn Hình Chuyên Dụng Sony Bravia 75-Inch 4K UHD HDR 620ni...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 75" (74.5")

Màn Hình Chuyên Dụng Sony Bravia 65-Inch 4K UHD HDR 620ni...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 65" (64.5")