Chuyên Mục

Laptop LG

Máy Tính Xách Tay LG Gram 2018 (15Z980-G.A...

36.327.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 512GB SSD
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)
Hệ điều hành: Windows 10 Home SL
PIN: 4 Cell 72Wh

Máy Tính Xách Tay LG Gram 2018 (14Z980-G.A...

30.927.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 14", Full HD (1920 x 1080)
Hệ điều hành: Windows 10 Home SL
PIN: 4 Cell 72Wh

Máy Tính Xách Tay LG Gram 2018 (14ZD980-G....

27.502.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 14", Full HD (1920 x 1080)
Hệ điều hành: Free DOS
PIN: 4 Cell 72Wh

Máy Tính Xách Tay LG Gram 2018 (13ZD980-G....

27.000.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 13.3", Full HD (1920 x 1080)
Hệ điều hành: Free DOS
PIN: 4 Cell 72Wh

Máy Tính Xách Tay LG Gram 2017 (15Z970-G.A...

31.909.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 512GB SSD
Màn hình: 14", Full HD (1920 x 1080)
Hệ điều hành: Windows 10 SL
PIN: 4 Cell 60Wh

Máy Tính Xách Tay LG Gram 2017 (14Z970-G.A...

27.687.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 14", Full HD (1920 x 1080)
Hệ điều hành: Windows 10 SL
PIN: 4 Cell 60Wh

Máy Tính Xách Tay LG Gram 2017 (14ZD970-G....

24.742.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 14", Full HD (1920 x 1080)
Hệ điều hành: Free DOS
PIN: 4 Cell 60Wh

Máy Tính Xách Tay LG Gram 2017 (13ZD970-G....

24.055.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 13.3", Full HD (1920 x 1080)
Hệ điều hành: Free DOS
PIN: 4 Cell 60Wh