Chuyên Mục

Laptop LG

Máy Tính Xách Tay LG Gram 2018 (15Z980-G.AH55A5)

36.327.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 512GB SSD, M.2
Màn hình: 15.6-Inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay LG Gram 2018 (14Z980-G.AH52A5)

30.927.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD, M.2
Màn hình: 14-inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay LG Gram 2018 (14ZD980-G.AX52A5)

27.502.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD, M.2
Màn hình: 14-inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay LG Gram 2018 (13ZD980-G.AX52A5)

27.000.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD, M.2
Màn hình: 13.3 inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay LG Gram 2017 (15Z970-G.AH55A5)

31.909.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 512GB SSD, M.2
Màn hình: 14-inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay LG Gram 2017 (14Z970-G.AH52A5)

27.687.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD, M.2
Màn hình: 14-inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay LG Gram 2017 (14ZD970-G.AX52A5)

24.742.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD, M.2
Màn hình: 14-inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay LG Gram 2017 (13ZD970-G.AX51A5)

24.055.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD, M.2
Màn hình: 13.3 inch, Full HD (1920 x 1080)