Chuyên Mục

Màn Hình Chuyên Dụng LG

Màn Hình Chuyên Dụng LG 86-Inch 4K UHD 350nit Trident (86...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 86"

Màn Hình Chuyên Dụng LG 75-Inch 4K UHD 350nit Trident (75...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 75"

Màn Hình Chuyên Dụng LG 65-Inch 4K UHD 350nit Trident (65...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 65"

Màn Hình Chuyên Dụng LG 55-Inch 4K UHD 500nit Trident (55...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 55"

Màn Hình Chuyên Dụng LG 49-Inch 4K UHD 400nit Direct (49U...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 49"

Màn Hình Chuyên Dụng LG 43-Inch 4K UHD 400nit Direct (43U...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 43"