Chuyên Mục

iPad 2018

iPad 2018 6th-Gen 128GB 9.7-Inch Wifi Cellular - Space Gr...

14.490.000₫

Màn hình: 9.7", 1536 x 2048 pixels
Cấu hình: iOS 12, Apple A10 Fusion, 2 GB, 128 GB

iPad 2018 6th-Gen 128GB 9.7-Inch Wifi Cellular - Gold (MR...

14.490.000₫

Màn hình: 9.7", 1536 x 2048 pixels
Cấu hình: iOS 12, Apple A10 Fusion, 2 GB, 128 GB

iPad 2018 6th-Gen 128GB 9.7-Inch Wifi Cellular - Silver (...

14.490.000₫

Màn hình: 9.7", 1536 x 2048 pixels
Cấu hình: iOS 12, Apple A10 Fusion, 2 GB, 128 GB

iPad 2018 6th-Gen 32GB 9.7-Inch Wifi Cellular - Space Gra...

11.990.000₫

Màn hình: 9.7", 1536 x 2048 pixels
Cấu hình: iOS 12, Apple A10 Fusion, 2 GB, 32 GB

iPad 2018 6th-Gen 32GB 9.7-Inch Wifi Cellular - Gold (MRM...

11.990.000₫

Màn hình: 9.7", 1536 x 2048 pixels
Cấu hình: iOS 12, Apple A10 Fusion, 2 GB, 32 GB

iPad 2018 6th-Gen 32GB 9.7-Inch Wifi Cellular - Silver (M...

11.990.000₫

Màn hình: 9.7", 1536 x 2048 pixels
Cấu hình: iOS 12, Apple A10 Fusion, 2 GB, 32 GB

iPad 2018 6th-Gen 128GB 9.7-Inch Wifi - Space Gray (MR7J2...

11.490.000₫

Màn hình: 9.7", 1536 x 2048 pixels
Cấu hình: iOS 12, Apple A10 Fusion, 2 GB, 128 GB

iPad 2018 6th-Gen 128GB 9.7-Inch Wifi - Gold (MRJP2ZA/A)

11.490.000₫

Màn hình: 9.7", 1536 x 2048 pixels
Cấu hình: iOS 12, Apple A10 Fusion, 2 GB, 128 GB

Apple iPad 2018 6th-Gen 128GB 9.7-Inch Wifi - Silver (MR7...

11.490.000₫

Màn hình: 9.7", 1536 x 2048 pixels
Cấu hình: iOS 12, Apple A10 Fusion, 2 GB, 128 GB

iPad 2018 6th-Gen 32GB 9.7-Inch Wifi - Gold (MRJN2ZA/A)

8.990.000₫

Màn hình: 9.7", 1536 x 2048 pixels
Cấu hình: iOS 12, Apple A10 Fusion, 2 GB, 32 GB

iPad 2018 6th-Gen 32GB 9.7-Inch Wifi - Space Gray (MR7F2Z...

8.990.000₫

Màn hình: 9.7", 1536 x 2048 pixels
Cấu hình: iOS 12, Apple A10 Fusion, 2 GB, 32 GB

iPad 2018 6th-Gen 32GB 9.7-Inch Wifi - Silver (MR7G2ZA/A)

8.990.000₫

Màn hình: 9.7", 1536 x 2048 pixels
Cấu hình: iOS 12, Apple A10 Fusion, 2 GB, 32 GB