Chuyên Mục

iPad 2019

iPad 2019 7th-Gen 10.2-Inch 128GB Wifi Cellular...

15.290.000₫

Màn hình: 10.2", 1620 x 2160 pixels
Cấu hình: iPadOS 13.1, Apple A10 Fusion, 3 GB, 128 GB

iPad 2019 7th-Gen 10.2-Inch 128GB Wifi Cellular...

15.290.000₫

Màn hình: 10.2", 1620 x 2160 pixels
Cấu hình: iPadOS 13.1, Apple A10 Fusion, 3 GB, 128 GB

iPad 2019 7th-Gen 10.2-Inch 128GB Wifi Cellular...

15.290.000₫

Màn hình: 10.2", 1620 x 2160 pixels
Cấu hình: iPadOS 13.1, Apple A10 Fusion, 3 GB, 128 GB

iPad 2019 7th-Gen 10.2-Inch 32GB Wifi Cellular ...

12.990.000₫

Màn hình: 10.2", 1620 x 2160 pixels
Cấu hình: iPadOS 13.1, Apple A10 Fusion, 3 GB, 32 GB

iPad 2019 7th-Gen 10.2-Inch 32GB Wifi Cellular ...

12.990.000₫

Màn hình: 10.2", 1620 x 2160 pixels
Cấu hình: iPadOS 13.1, Apple A10 Fusion, 3 GB, 32 GB

iPad 2019 7th-Gen 10.2-Inch 32GB Wifi Cellular ...

12.990.000₫

Màn hình: 10.2", 1620 x 2160 pixels
Cấu hình: iPadOS 13.1, Apple A10 Fusion, 3 GB, 32 GB

iPad 2019 7th-Gen 10.2-Inch 128GB Wifi - Gold (...

12.890.000₫

Màn hình: 10.2", 1620 x 2160 pixels
Cấu hình: iPadOS 13.1, Apple A10 Fusion, 3 GB, 128 GB

iPad 2019 7th-Gen 10.2-Inch 128GB Wifi - Silver...

12.890.000₫

Màn hình: 10.2", 1620 x 2160 pixels
Cấu hình: iPadOS 13.1, Apple A10 Fusion, 3 GB, 128 GB

iPad 2019 7th-Gen 10.2-Inch 128GB Wifi - Space ...

12.890.000₫

Màn hình: 10.2", 1620 x 2160 pixels
Cấu hình: iPadOS 13.1, Apple A10 Fusion, 3 GB, 128 GB

iPad 2019 7th-Gen 10.2-Inch 32GB Wifi - Gold (M...

9.290.000₫

Màn hình: 10.2", 1620 x 2160 pixels
Cấu hình: iPadOS 13.1, Apple A10 Fusion, 3 GB, 32 GB

iPad 2019 7th-Gen 10.2-Inch 32GB Wifi - Silver ...

9.290.000₫

Màn hình: 10.2", 1620 x 2160 pixels
Cấu hình: iPadOS 13.1, Apple A10 Fusion, 3 GB, 32 GB

iPad 2019 7th-Gen 10.2-Inch 32GB Wifi - Space G...

9.290.000₫

Màn hình: 10.2", 1620 x 2160 pixels
Cấu hình: iPadOS 13.1, Apple A10 Fusion, 3 GB, 32 GB