Chuyên Mục

Máy Tính Để Bàn

Máy Tính Để Bàn HP Pavilion 570-p009d Core...

13.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7400
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Home SL

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G5 SFF Co...

21.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 9700
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Hệ điều hành: Win 10 Pro

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G5 SFF Co...

21.890.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 9700
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Pro

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G5 SFF Co...

18.690.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 9500
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Hệ điều hành: Win 10 Pro

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G5 SFF Co...

18.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 9500
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Pro

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G4 SFF Co...

19.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8700
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Pro

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G4 SFF Co...

18.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8700
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Pro

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G4 DM Cor...

13.190.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8500
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G4 DM Cor...

11.390.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 8100
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP ProDesk 400 G6 SFF Core...

12.190.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 9500
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP ProDesk 400 G6 SFF Core...

12.090.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 9500
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP ProDesk 400 G6 SFF Core...

9.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 9100
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP ProDesk 400 G6 SFF Core...

9.890.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 9100
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP Desktop Pro G2 MT Core ...

11.190.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8400
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP Desktop Pro G2 MT Core ...

9.090.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 8100
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP Desktop Pro G2 MT Core ...

8.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 8100
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP Desktop Pro G2 MT Penti...

7.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Pentium, G5400
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP Slimline 390-0011d Pent...

7.790.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Pentium, G5420
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Home SL

Máy Tính Để Bàn HP Pavilion 590-p0113d Cor...

18.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 9700
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Home SL

Máy Tính Để Bàn HP Pavilion 590-p0112d Cor...

13.890.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 9400
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Home SL

Máy Tính Để Bàn HP Pavilion 590-p0114d Cor...

12.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 9400
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Hệ điều hành: Win 10 Home SL

Máy Tính Để Bàn HP Pavilion 590-p0109d Cor...

11.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 9400
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Home SL

Máy Tính Để Bàn HP Pavilion 590-p0118d Cor...

9.790.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 9100
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Hệ điều hành: Win 10 Home SL

Máy Tính Để Bàn HP Pavilion 590-p0108d Cor...

9.390.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 9100
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Home SL