Chuyên Mục

Máy Tính Trạm

Workstation Dell Precision 3430 SFF Xeon E...

34.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, E-2174G
Bộ nhớ - RAM: 8GB (2 x 4GB), DDR4 UDIMM Non-ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Pro for Workstations (Up to 4 Cores)

Workstation Dell Precision 3430 SFF Xeon E...

23.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, E-2124G
Bộ nhớ - RAM: 8GB (2 x 4GB), DDR4 UDIMM Non-ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 3630 Tower Xeon...

45.190.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, E-2174G
Bộ nhớ - RAM: 8GB (2 x 4GB), DDR4 UDIMM Non-ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 256GB SSD PCIe
Hệ điều hành: Win 10 Pro for Workstations (Up to 4 Cores)

Workstation Dell Precision 3630 Tower Xeon...

38.890.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, E-2146G
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 UDIMM Non-ECC
Thông số ổ cứng: 2TB HDD
Hệ điều hành: Fedora

Workstation Dell Precision 3630 Tower Core...

37.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8700K
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 UDIMM Non-ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Fedora

Workstation Dell Precision 3630 Tower Core...

30.390.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8700K
Bộ nhớ - RAM: 8GB (2 x 4GB), DDR4 UDIMM Non-ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 3630 Tower Core...

32.690.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8700
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 UDIMM Non-ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Fedora

Workstation Dell Precision 3630 Tower Core...

28.690.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8700
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 UDIMM Non-ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 3630 Tower Core...

26.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8700
Bộ nhớ - RAM: 8GB (2 x 4GB), DDR4 UDIMM Non-ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 3630 Tower Core...

26.390.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8700
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 UDIMM Non-ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 3630 Tower Core...

23.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8600
Bộ nhớ - RAM: 8GB (2 x 4GB), DDR4 UDIMM Non-ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 3630 Tower Xeon...

24.890.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, E-2124
Bộ nhớ - RAM: 8GB (2 x 4GB), DDR4 UDIMM Non-ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Fedora

Workstation Dell Precision 3630 Tower Xeon...

30.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, E-2124G
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 UDIMM Non-ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 3630 Tower Xeon...

27.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, E-2124G
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 UDIMM Non-ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 3630 Tower Xeon...

24.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, E-2124G
Bộ nhớ - RAM: 8GB (2 x 4GB), DDR4 UDIMM Non-ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 3630 Tower Xeon...

21.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, E-2124G
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4 UDIMM Non-ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 7820 Tower Xeon...

115.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4112
Bộ nhớ - RAM: 32GB (4 x 8GB), DDR4 RDIMM ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Pro for Workstations (Up to 4 Cores)

Workstation Dell Precision 7820 Tower Xeon...

110.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4112
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 RDIMM ECC
Thông số ổ cứng: 2TB HDD, 256GB SSD
Hệ điều hành: Win 10 Pro for Workstations (Up to 4 Cores)

Workstation Dell Precision 7820 Tower Xeon...

68.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4110
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 RDIMM ECC
Thông số ổ cứng: 2TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 7820 Tower Xeon...

64.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Bronze 3106
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 RDIMM ECC
Thông số ổ cứng: 2TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 7820 Tower Xeon...

69.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Bronze 3104
Bộ nhớ - RAM: 32GB (4 x 8GB), DDR4 RDIMM ECC
Thông số ổ cứng: 2TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 7820 Tower Xeon...

50.890.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Bronze 3104
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 RDIMM ECC
Thông số ổ cứng: 2TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 5820 Tower Xeon...

51.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, W-2123
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 RDIMM ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 256GB SSD
Hệ điều hành: Win 10 Pro for Workstations (Up to 4 Cores)

Workstation Dell Precision 5820 Tower Xeon...

40.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, W-2104
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 RDIMM ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Pro for Workstations (Up to 4 Cores)