Danh Mục Sản Phẩm

Miếng Dán Chống Chói

Miếng Dán Chống Chói Màn Hình Máy Tính 3M AG270W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG270W9B - Màn hình máy tính - 27" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 598 x 337 mm - 23 9/16 x 13 1/4 in

Miếng Dán Chống Chói Màn Hình Máy Tính 3M AG240W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG240W9B - Màn hình máy tính - 24" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 532 x 299 mm - 20 15/16 x 11 13/16 in

Miếng Dán Chống Chói Màn Hình Máy Tính 3M AG238W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG238W9B - Màn hình máy tính - 23.8" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 528 x 297 mm - 20 3/4 x 11 11/16 in

Miếng Dán Chống Chói Màn Hình Máy Tính 3M AG215W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG215W9B - Màn hình máy tính - 21.5" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 477 x 268 mm - 18 3/4 x 10 9/16 in

Miếng Dán Chống Chói Màn Hình Máy Tính 3M AG190C4B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG190C4B - Màn hình máy tính - 19" - 5:4 - Tiêu chuẩn (Standard) - 377 x 302 mm - 14 13/16 x 11 7/8 in

Miếng Dán Chống Chói Macbook Pro 15 3M AGNAP002

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AGNAP002 - MacBook Pro 15 - 15.4" - 16:10 - Màn hình rộng (Widescreen) - 343 x 222 mm - 13 1/2 x 8 3/4 in

Miếng Dán Chống Chói Macbook Pro 13 3M AGNAP001

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AGNAP001 - MacBook Pro 13 - 13.3" - 16:10 - Màn hình rộng (Widescreen) - 299 x 194 mm - 11 3/4 x 7 5/8 in

Miếng Dán Chống Chói Laptop 3M AG156W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG156W9B - Laptop - 15.6" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 345 x 194 mm - 13.5625 x 7.625 in

Miếng Dán Chống Chói Laptop 3M AG140W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG140W9B - Laptop - 14" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 310 x 175 mm - 12.1875 x 6.875 in

Miếng Dán Chống Chói Laptop 3M AG133W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG133W9B - Laptop - 13.3" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 294 x 166 mm - 11.5625 x 6.50 in

Miếng Dán Chống Chói Laptop 3M AG125W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống chói - AG125W9B - Laptop - 12.5" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 277 x 156 mm - 10.9055 x 6.125 in