Chuyên Mục

Máy Tính Xách Tay

Máy Tính Xách Tay Fujitsu LifeBook E556 (E556-I5)

17.651.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 6200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Fujitsu LifeBook E546 (E546-I5-NoFinger)

17.945.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 6200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 14", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Fujitsu LifeBook E546 (E546-I7)

21.545.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 6500U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 14", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Fujitsu LifeBook E546 (E546-I5)

19.593.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 6200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 14", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Fujitsu LifeBook E546 (E546-I3)

15.513.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 6100U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 14", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkPad X280 (20KFS01B00)

34.690.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8550U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB PCIe NVMe M.2 SSD
Màn hình: 12.5", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay HP ProBook 450 G5 (2ZD44PA)

18.109.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay HP Probook 450 G5 (2ZD47PA)

18.690.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay HP Probook 450 G5 (2ZD43PA)

16.690.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 15.6", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay HP Probook 450 G5 (2ZD39PA)

14.190.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 7100U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 15.6", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay HP Probook 450 G5 (2ZD40PA)

13.091.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 7100U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 15.6", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay HP Probook 450 G5 (2ZD41PA-8GB-500SSD)

21.600.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 2 x 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB SSD, 2.5-Inch
Màn hình: 15.6", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay HP OMEN 17-ap051nr (2LV61UA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 7700HQ
Bộ nhớ - RAM: 2 x 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 512GB PCIe NVMe M.2 SSD
Màn hình: 17.3-inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay HP OMEN 17-an188nr (4NA35UA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8750H
Bộ nhớ - RAM: 2 x 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 2TB HDD, 256GB PCIe NVMe M.2 SSD
Màn hình: 17.3-inch, UHD 4K (3840 x 2160)

Máy Tính Xách Tay HP OMEN 15-dc0052nr (3ZW93UA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8750H
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 512GB PCIe NVMe M.2 SSD
Màn hình: 15.6", UHD 4K (3840 x 2160)

Máy Tính Xách Tay HP OMEN 15-ce199nr (4CC49UA)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8750H
Bộ nhớ - RAM: 2 x 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 256GB PCIe NVMe M.2 SSD
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay HP ProBook 450 G5 (2XR67PA)

24.982.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8550U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 128GB SSD
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook S15 S530UN (S530UN-BQ026T)

18.090.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook S15 S530UN (S530UN-BQ255T)

19.090.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD, M.2
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook S15 S530UN (S530UN-BQ198T)

21.900.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8550U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook S15 S530UN (S530UN-BQ053T)

21.900.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8550U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook S15 S530UN (S530UN-BQ263T)

17.690.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook S15 S530UN (S530UN-BQ264T)

18.900.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD, M.2
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook S15 S530UN (S530UN-BQ028T)

22.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8550U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD, M.2
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook S15 S530UA (S530UA-BQ176T)

14.690.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 8130U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD, M.2
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook S15 S530UA (S530UA-BQ277T)

17.690.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD, M.2
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook S15 S530UA (S530UA-BQ034T)

13.690.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 8130U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook S15 S530UA (S530UA-BQ100T)

16.690.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)