Chuyên Mục

Máy Trạm - Workstations

Workstation Dell Precision 7820 Tower Xeon-S 4112/16GB DD...

110.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4112
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 RDIMM ECC
Thông số ổ cứng: 2TB HDD, 256GB SSD
Hệ điều hành: Win 10 Pro for Workstations (Up to 4 Cores)

Workstation Dell Precision 7820 Tower Xeon-S 4110/16GB DD...

68.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Silver 4110
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 RDIMM ECC
Thông số ổ cứng: 2TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 7820 Tower Xeon Bronze 3106/16...

64.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Bronze 3106
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 RDIMM ECC
Thông số ổ cứng: 2TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 7820 Tower Xeon Bronze 3104/32...

69.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Bronze 3104
Bộ nhớ - RAM: 32GB (4 x 8GB), DDR4 RDIMM ECC
Thông số ổ cứng: 2TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 7820 Tower Xeon Bronze 3104/16...

50.890.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Bronze 3104
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 RDIMM ECC
Thông số ổ cứng: 2TB HDD
Hệ điều hành: Ubuntu

Workstation Dell Precision 5820 Tower Xeon W-2123/16GB DD...

51.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, W-2123
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 RDIMM ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 256GB SSD
Hệ điều hành: Win 10 Pro for Workstations (Up to 4 Cores)

Workstation Dell Precision 5820 Tower Xeon W-2104/16GB DD...

40.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, W-2104
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 RDIMM ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Pro for Workstations (Up to 4 Cores)

Workstation Dell Precision 5820 Tower Xeon W-2123/16GB DD...

45.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, W-2123
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 RDIMM ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Pro for Workstations (Up to 4 Cores)

Workstation Dell Precision 5820 Tower Xeon W-2123/16GB DD...

53.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, W-2123
Bộ nhớ - RAM: 16GB (2 x 8GB), DDR4 RDIMM ECC
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Pro for Workstations (Up to 4 Cores)

HP Workstation Z640 E5-2603v3 (F2D64AV)

45.600.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, E5-2620v4
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Linux

HP Workstation Z440 E5-1603v3 (F5W13AV)

40.680.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, Chipset: Intel® C612, E5-1603 v3
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Linux

HP Workstation Z240 E3-1225v5 (L8T12AV)

23.160.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Xeon, E3-1225v5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Linux