Chuyên Mục

Macbook

Macbook Pro Apple MR942ZP/A-MR942LL/A (2018)

70.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7, 6-Core
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 512GB SSD, Integrated PCIe
Màn hình: 15.4-inch, Retina (2880 x 1800)

Apple Macbook Pro MR972ZP/A-MR972LL/A (2018)

70.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7, 6-Core
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 512GB SSD, Integrated PCIe
Màn hình: 15.4-inch, Retina (2880 x 1800)

Apple Macbook Pro MR962ZP/A-MR962LL/A (2018)

60.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7, 6-Core
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD, Integrated PCIe
Màn hình: 15.4-inch, Retina (2880 x 1800)

Apple Macbook Pro MR932ZP/A-MR932LL/A (2018)

60.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7, 6-Core
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD, Integrated PCIe
Màn hình: 15.4-inch, Retina (2880 x 1800)

Apple Macbook Pro MR9R2ZP/A-MR9R2LL/A (2018)

51.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Quad-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 512GB SSD, Integrated PCIe
Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)

Apple Macbook Pro MR9V2ZP/A-MR9V2LL/A (2018)

51.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Quad-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 512GB SSD, Integrated PCIe
Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)

Macbook Pro MR9U2SA/A (2018)

47.130.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Quad-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD, Integrated PCIe
Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)

Macbook Pro MR9Q2SA/A (2018)

47.130.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Quad-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD, Integrated PCIe
Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)

Apple Macbook MNYG2ZP/A MNYG2LL/A (2017)

39.480.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Dual-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 512GB SSD
Màn hình: 12-inch, 2304 x 1440

Apple Macbook Pro MPXU2ZP/A MPXU2LL/A (2017)

39.840.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Dual-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)

Apple Macbook Pro MPXR2ZP/A MPXR2LL/A (2017)

34.080.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Dual-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 128GB SSD
Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)

Apple Macbook Pro MPXT2ZP/A MPXT2LL/A (2017)

39.840.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Dual-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)

Apple Macbook Pro MPXQ2ZP/A MPXQ2LL/A (2017)

33.240.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Dual-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 128GB SSD
Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600)

Apple Macbook Air MQD32ZP/A (2017)

22.560.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Dual-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 128GB SSD
Màn hình: 13.3 inch, 1440 x 900

Apple Macbook MNYJ2ZP/A MNYJ2LL/A (2017)

39.480.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Dual-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 512GB SSD
Màn hình: 12-inch, 2304 x 1440

Apple Macbook MNYL2ZP/A MNYL2LL/A (2017)

39.480.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, Dual-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 512GB SSD
Màn hình: 12-inch, 2304 x 1440

Apple Macbook MNYH2ZP/A MNYH2LL/A (2017)

30.960.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ M3, Dual-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 12-inch, 2304 x 1440

Apple Macbook MNYK2ZP/A MNYK2LL/A (2017)

30.960.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ M3, Dual-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 12-inch, 2304 x 1440

Apple Macbook MNYF2ZP/A MNYF2LL/A (2017)

30.960.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ M3, Dual-Core
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 12-inch, 2304 x 1440