Chuyên Mục

Laptop Lenovo

Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad 520-15IKBR (81BF00BSVN)

16.145.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad 710S-13IKB (80VQ0095VN)

15.382.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 7100U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR3
Thông số ổ cứng: 128GB SSD, M.2
Màn hình: 13.3", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad 710S-13IKB (80VQ00ABVN)

15.382.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 7100U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR3
Thông số ổ cứng: 128GB SSD, M.2
Màn hình: 13.3", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad Y520-15IKBN (80WK00GCVN)

20.618.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7300HQ
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 256GB SSD, M.2
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad Y520-15IKBN (80WK00GBVN)

23.564.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 7700HQ
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 128GB SSD, M.2
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad Y520-15IKBN (80WK015FVN)

22.091.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7300HQ
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 128GB SSD, M.2
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad Y520-15IKBN (80WK0109VN)

25.527.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 7700HQ
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 128GB SSD, M.2
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Lenovo IdeaPad Yoga 720-13IKBR (81C3000...

21.709.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 13.3", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Lenovo Ideapad Yoga 910-13IKB (80VF00C2VN)

42.960.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 7500U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 512GB SSD, M.2
Màn hình: 13.9", UHD 4K Touch (3840 x 2160)

Máy Tính Xách Tay Lenovo Ideapad Yoga 920-13IKB (80Y7009KVN)

44.073.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8550U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 512GB SSD, M.2
Màn hình: 13.9", UHD 4K Touch (3840 x 2160)

Máy Tính Xách Tay Lenovo V310-14ISK (80SXA056VN)

10.473.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 6006U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 14", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkPad T470s (20HGA0GLVA)

35.040.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 7500U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 14", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkPad T470s (20HGA0GEVA)

29.345.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 14", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkPad T470 (20HEA004VA)

26.509.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 14", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkPad T470 (20HEA03LVA)

26.182.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 14", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Lenovo Thinkpad E570 (20H5A02HVN)

21.720.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 7500U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 15.6", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Lenovo Thinkpad E570 (20H5A02FVA)

14.520.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 15.6", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Lenovo Thinkpad E570 (20H5A02GVN)

16.265.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 15.6", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Lenovo Thinkpad E470 (20H10033VA)

14.280.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 14", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Lenovo Thinkpad E470 (20H10034VN)

15.076.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 14", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Lenovo Thinkpad X270 (20HM000JVA)

35.018.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 7600U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 12.5", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Lenovo Thinkpad X270 (20HMA0T7VA)

36.655.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 7500U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 12.5", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkPad X270 (20HMA0T6VA)

29.673.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 12.5", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Lenovo ThinkPad X270 (20HM000HVA)

26.945.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 12.5", HD (1366x768)