Chuyên Mục

Laptop Asus

Máy Tính Xách Tay Asus ROG Griffin G703GI (G703GI-E5006T)

95.335.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8750H
Bộ nhớ - RAM: 32GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB SSHD, 512GB SSD
Màn hình: 17.3-inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix SCAR GL703GS (GL703GS-E5...

55.189.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8750H
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB SSHD, 256GB SSD
Màn hình: 17.3-inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix SCAR GL703GM (GL703GM-E5...

45.153.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8750H
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB SSHD, 256GB SSD
Màn hình: 17.3-inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix SCAR GL703VM (GL703VM-EE...

40.091.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 7700HQ
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB SSHD, 256GB SSD
Màn hình: 17.3-inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix SCAR GL703VD (GL703VD-EE...

26.727.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 7700HQ
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB SSHD
Màn hình: 17.3-inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix SCAR GL503VS (GL503VS-EI...

50.618.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 7700HQ
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB SSHD, 256GB SSD
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix SCAR GL503GE (GL503GE-EN...

29.684.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8750H
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB SSHD, 128GB SSD
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus FX503VM (FX503VM-E4087T)

27.087.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7300HQ
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB SSHD
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus ROG Strix Hero (GL503VD-GZ119T)

26.793.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 7700HQ
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB SSHD
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus FX503VD (FX503VD-E4082T)

20.564.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7300HQ
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus Zenbook UX430UA (UX430UA-GV428T)

24.055.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 512GB SSD
Màn hình: 14", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus ZenBook UX430UA (UX430UA-GV340T)

21.589.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 14", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook Flip 14 TP410UA (TP410UA-...

16.058.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 14", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook Flip 14 TP410UA (TP410UA-...

13.080.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 7100U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Màn hình: 14", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook S15 S510UA (S510UA-BQ111T)

13.047.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 7100U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Màn hình: 15.6", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus Vivobook S14 S410UN (S410UN-EB022T)

18.938.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 128GB SSD
Màn hình: 14", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus Vivobook S14 S410UN (S410UN-EB210T)

17.171.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Màn hình: 14", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus Vivobook S14 S410UA (S410UA-EB003T)

15.698.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Màn hình: 14", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus Vivobook S14 S410UA (S410UA-EB218T)

12.753.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 7100U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Màn hình: 14", Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook 15 X510UQ (X510UQ-BR748T)

14.029.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Màn hình: 15.6", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook 15 X510UQ (X510UQ-BR632T)

14.029.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Màn hình: 15.6", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook 15 X510UA (X510UA-BR649T)

13.047.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Màn hình: 15.6", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook 15 X542UQ (X542UQ-GO242T)

16.855.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8550U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Màn hình: 15.6", HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Asus VivoBook 14 X405UA (X405UA-EB785T)

11.296.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 7100U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Màn hình: 14", Full HD (1920 x 1080)