Chuyên Mục

Màn Hình Máy Tính Dell

Màn Hình Dell 23.8-Inch IPS Full HD (P2419H)

4.190.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình Máy Tính Dell P2219H 21.5-Inch IP...

3.490.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Dell S2419H 23.8-Inch Full HD (1P...

4.990.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24"

Màn Hình Dell S2319H 23-Inch Full HD IPS (...

3.790.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23"

Màn Hình Dell P2018H 19.5-Inch HD (P84PN1)

2.990.000₫

Thông số màn hình: HD, 1600 x 900, 19.5"

Màn Hình Máy Tính Dell 21.5-Inch IPS Full ...

2.790.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Dell 23-Inch FullHD (42ME2318H)

3.190.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23"

Màn Hình Dell 42.51-Inch Ultra HD 4K (42MP...

18.490.000₫

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 42.51"

Màn Hình Dell UltraSharp 27-Inch Ultra HD ...

38.090.000₫

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 27"

Màn Hình Dell UltraSharp 27-Inch QHD (42MU...

12.790.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 27"

Màn Hình Dell UltraSharp UP2516D 25-Inch Q...

9.090.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 25"

Màn Hình Dell 23.8-Inch QHD (42MP2418D)

5.490.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 23.8"

Màn Hình Dell 23.8-Inch Full HD (E2417H)

3.190.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24"

Màn Hình Dell 23.8-Inch Cảm Ứng Full HD (P...

6.790.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình Dell SE2417HG 23.6-Inch Full HD (...

3.190.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.6"

Màn Hình Dell 21.5-Inch Full HD (E2216HV)

2.590.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Dell P1917S 19-Inch HD (4R8R8)

3.890.000₫

Thông số màn hình: HD, 1280 x 1024, 19"

Màn Hình Dell UltraSharp 24-Inch Full HD (...

5.490.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1200, 24"

Màn Hình Dell P2217H 21.5-Inch Full HD (HJ...

3.290.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Dell 23.8-Inch Full HD (P2417H)

3.980.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình Dell 19.5-Inch HD (E2016HV)

2.290.000₫

Thông số màn hình: HD, 1600 x 900, 19.5"

Màn Hình Dell E2016H 19.5-Inch HD (3XP011)

2.290.000₫

Thông số màn hình: HD, 1600 x 900, 19.5"

Màn Hình Dell 18.5-Inch HD (E1916HV)

1.790.000₫

Thông số màn hình: HD, 1366 x 768, 18.5"

Màn Hình Dell 24-Inch Full HD (U2412M)

5.290.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1200, 24"