Chuyên Mục

Màn Hình Dell

Màn Hình Dell 23.8-Inch IPS Full HD (P2419H)

4.255.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình Máy Tính Dell P2219H 21.5-Inch IPS Full HD (GCGXY1)

3.490.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Dell S2419H 23.8-Inch Full HD (1PY901)

4.990.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24"

Màn Hình Dell S2319H 23-Inch Full HD IPS (1CMRD1)

3.790.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23"

Màn Hình Dell Alienware AW2518HF 24.5-Inch Full HD (1M72T1)

10.990.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24.5"

Màn Hình Dell S2817Q 27.9-Inch 4K (30W221)

12.990.000₫

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 27.9"

Màn Hình Dell S2718D 27-Inch 2K QHD (2WFN1)

16.990.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 27"

Màn Hình Dell S2718H 27-Inch Full HD (NV390)

7.790.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình Dell P2018H 19.5-Inch HD (P84PN1)

3.090.000₫

Thông số màn hình: HD, 1600 x 900, 19.5"

Màn Hình Dell 21.5-Inch Full HD (42ME2219HN)

2.617.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Dell 23-Inch FullHD (42ME2318H)

2.990.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23"

Màn Hình Dell 23.8-Inch Full HD (42MP2418HZ)

6.244.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình Dell 42.51-Inch Ultra HD 4K (42MP4317Q)

18.998.000₫

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 42.51"

Màn Hình Dell UltraSharp 27-Inch Ultra HD 4K (42MUP2718Q)

41.477.000₫

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 27"

Màn Hình Dell UltraSharp 27-Inch QHD (42MUP2716D)

15.264.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 27"

Màn Hình Dell UltraSharp UP2516D 25-Inch QHD (42MPU2516D)

10.804.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 25"

Màn Hình Dell 23.8-Inch QHD (42MP2418D)

6.497.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 23.8"

Màn Hình Dell S2418H 23.8-Inch Full HD (58PVN)

5.727.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình Dell S2218H 21.5-Inch Full HD (0NJ3D)

3.643.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Dell 23.8-Inch Full HD (E2417H)

3.217.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24"

Màn Hình Dell 27-Inch Full HD (SE2717H)

4.788.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 27"

Màn Hình Dell 23.8-Inch Cảm Ứng Full HD (P2418HT)

7.216.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình Dell UltraSharp 27-Inch QHD (42MU2717D)

12.419.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 27"

Màn Hình Dell SE2417HG 23.6-Inch Full HD (2NG2Y)

3.190.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.6"