Chuyên Mục

Màn Hình Dell

Màn Hình Dell 21.5-Inch Full HD (E2216HV)

2.520.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Dell UltraSharp 23.8-Inch Full HD (U2417H)

5.670.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 24"

Màn Hình Dell P2317H 23-Inch Full HD (H8HRT)

3.731.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23"

Màn Hình Dell P2017H 19.5-Inch HD (PK80H)

3.144.000₫

Thông số màn hình: HD, 1600 x 900, 19.5"

Màn Hình Dell 19.5-Inch HD (P2016)

2.520.000₫

Thông số màn hình: HD, 1440 x 900, 19.5"

Màn Hình Dell P1917S 19-Inch HD (4R8R8)

3.890.000₫

Thông số màn hình: HD, 1280 x 1024, 19"

Màn Hình Dell UltraSharp 24-Inch Full HD (42MU2415)

6.599.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1200, 24"

Màn Hình Dell P2217H 21.5-Inch Full HD (HJMF7)

3.290.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Dell 23.8-Inch Full HD (P2417H)

3.980.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình Dell 27-Inch 2K QHD (U2715H)

11.168.000₫

Thông số màn hình: 2K QHD, 2560 x 1440, 27"

Màn Hình Dell 19.5-Inch HD (E2016HV)

2.160.000₫

Thông số màn hình: HD, 1600 x 900, 19.5"

Màn Hình Dell E2016H 19.5-Inch HD (3XP011)

2.280.000₫

Thông số màn hình: HD, 1600 x 900, 19.5"

Màn Hình Dell 18.5-Inch HD (E1916HV)

1.836.000₫

Thông số màn hình: HD, 1366 x 768, 18.5"

Màn Hình Dell 21.5-Inch Full HD (E2216H)

2.564.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Dell UltraSharp 23.8-Inch Full HD (U2414H)

5.590.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.8"

Màn Hình Dell 24-Inch Full HD (U2412M)

5.290.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1200, 24"

Màn Hình Dell 18.5-Inch HD (E1916H)

1.909.000₫

Thông số màn hình: HD, 1366 x 768, 18.5"

Màn Hình Dell 17-Inch HD (E1715S)

2.390.000₫

Thông số màn hình: HD, 1280 x 1024, 17"