Chuyên Mục

Màn Hình Acer

Màn Hình Acer G227HQL 21.5-Inch Full HD (UM.WG7SS.A03)

2.976.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Acer HA220Q 21.5-Inch Full HD (UM.WW0SS.007)

2.970.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Acer KA221Q 21.5-Inch Full HD (UM.WX1SS.002)

2.560.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 21.5"

Màn Hình Acer S200HQL 19.5-Inch Full HD (UM.IS0SS.G01)

2.112.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 19.5"

Màn Hình Acer V196HQL 18.5-Inch HD (UM.XV6AA.A01)

1.980.000₫

Thông số màn hình: WXGA, 1366 x 768, 18.5"

Màn Hình Acer V246HQL 24-Inch Full HD (UM.UV6AA.C01)

3.055.000₫

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 23.6"

Màn Hình Acer V206HQL 19.5-Inch HD+ (UM.IV6AA.A02)

1.980.000₫

Thông số màn hình: HD+, 1600 x 900, 19.5"