Chuyên Mục

Bo Mạch Chủ - Mainboard

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-Z170X-GAMING GT (Socket LGA1151)

7.572.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1151, Intel® Z170 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-Z170X-GAMING 7 (Socket LGA1151)

6.588.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1151, Intel® Z170 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-Z170X-GAMING 5 (Socket LGA1151)

5.628.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1151, Intel® Z170 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-Z170X-GAMING 3 (Socket LGA1151)

4.788.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1151, Intel® Z170 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-Z170X-UD5 (Socket LGA1151)

5.916.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1151, Intel® Z170 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-Z170X-UD3 (Socket LGA1151)

4.938.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1151, Intel® Z170 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-Z170-D3H (Socket LGA1151)

4.278.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1151, Intel® Z170 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-Z170M-D3H (Socket LGA1151)

3.786.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1151, Intel® Z170 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-H170-Gaming 3 (Socket LGA1151)

3.475.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1151, Intel® H170 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-H170-D3H (Socket LGA1151)

3.294.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1151, Intel® H170 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-H170M-D3H (Socket LGA1151)

3.125.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1151, Intel® H170 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-B150M-D3H (Socket LGA1151)

2.373.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1151, Intel® B150 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-B150M-D3V (Socket LGA1151)

2.095.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1151, Intel® B150 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-B150M-D2V (Socket LGA1151)

2.018.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1151, Intel® B150 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-B85M-D3H (Socket LGA1150)

1.990.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1150, Intel® B85 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-B85M-D3V-A (Socket LGA1150)

1.740.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1150, Intel® B85 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-B85M-D2V (Socket LGA1150)

1.702.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1150, Intel® B85 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-H110M-S2PV (Socket LGA1151)

1.648.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1151, Intel® H110 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-P81-D3 (Socket LGA1150)

1.909.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1150, Intel® H81 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-H81M-S2PV (Socket LGA1150)

1.631.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1150, Intel® H81 Express Chipset

Bo Mạch Chủ Gigabyte GA-H81M-DS2 (Socket LGA1150)

1.424.000₫

Thông số bo mạch chủ: LGA1150, Intel® H81 Express Chipset