Chuyên Mục

Phần Mềm Hệ Điều Hành Microsoft Windows SVR STD 2012 R2 x64 Eng 1pk DSP OEI DVD (P73-06165)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông tin chung

Model: P73-06165
Thương hiệu: MICROSOFT

SĐT liên hệ: (028) 3984 7690 (Giờ làm việc: 7:30 - 17:00)
Email liên hệ: kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Phòng kinh doanh: Kinh Doanh Tìm Hàng Công Nghệ
Phần Mềm Hệ Điều Hành Microsoft Windows SVR STD 2012 R2 x64 Eng 1pk DSP OEI DVD (P73-06165) Phần Mềm Hệ Điều Hành Microsoft Windows SVR STD 2012 R2 x64 Eng 1pk DSP OEI DVD (P73-06165) Phần Mềm Hệ Điều Hành Microsoft Windows SVR STD 2012 R2 x64 Eng 1pk DSP OEI DVD (P73-06165)