Chuyên Mục

Máy Chiếu

Máy Chiếu Sony VPL-CH350

41.040.000₫

Tính năng máy chiếu: 1920 x 1200 Pixels, 4000 Lumens, 2500:1

Máy Chiếu Sony VPL-EW295

34.320.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 Pixels, 3800 Lumens, 3700:1

Máy Chiếu Sony VPL–EX340

23.400.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 Pixels, 4200 Lumens, 3300:1

Máy Chiếu Sony VPL-EX295

18.600.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 Pixels, 3800 Lumens, 3300:1

Máy Chiếu Sony VPL-EX230

13.200.000₫

Tính năng máy chiếu: 1024 x 768 Pixels, 2800 Lumens, 3300:1