Chuyên Mục

Thẻ Nhớ

Thẻ Nhớ Sandisk Extreme 64GB microSDXC UHS...

419.000₫

Thông số thẻ nhớ: 64GB, microSDXC, Class 10, 160 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Extreme 32GB microSDHC UHS...

249.000₫

Thông số thẻ nhớ: 32GB, microSDHC, Class 10, 100 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 128GB microSDXC UHS-...

449.000₫

Thông số thẻ nhớ: 128GB, microSDXC, Class 10, 80 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 64GB microSDXC UHS-I...

249.000₫

Thông số thẻ nhớ: 64GB, microSDXC, Class 10, 80 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 32GB microSDHC UHS-I...

139.000₫

Thông số thẻ nhớ: 32GB, microSDHC, Class 10, 80 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 16GB microSDHC UHS-I...

98.000₫

Thông số thẻ nhớ: 16GB, microSDHC, Class 10, 80 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 128GB microSDXC UHS-...

549.000₫

Thông số thẻ nhớ: 128GB, microSDXC, Class 10, 100 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 64GB microSDXC UHS-I...

279.000₫

Thông số thẻ nhớ: 64GB, microSDXC, Class 10, 100 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 32GB microSDHC UHS-I...

159.000₫

Thông số thẻ nhớ: 32GB, microSDHC, Class 10, 98 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 16GB microSDHC UHS-I...

119.000₫

Thông số thẻ nhớ: 16GB, microSDHC, Class 10, 98 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 64GB SDXC UHS-I Clas...

329.000₫

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 48 MB/s

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 64GB microSDXC...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 64GB microSDXC...

545.000₫

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 16GB microSDHC...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 16GB, SDHC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 16GB microSDHC...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 16GB, SDHC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 8GB microSDHC ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 8GB, SDHC, Class 10, 45 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 8GB microSDHC ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 8GB, SDHC, Class 10, 45 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 32GB microSDHC...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 32GB, SDHC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 32GB microSDHC...

273.000₫

Thông số thẻ nhớ: 32GB, SDHC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Western Digital Purple 64GB microS...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 100 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Western Digital Purple 32GB microS...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 32GB, SDHC, Class 10, 100 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Samsung EVO Plus 64GB MicroSDXC UH...

469.000₫

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, Grade 3, 100 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Lexar Platinum II 300x 128GB SDXC ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 128GB, SDXC, Class 10, 45 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Lexar Platinum II 300x 64GB SDXC U...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 45 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Lexar Platinum II 300x 32GB SDHC U...

311.000₫

Thông số thẻ nhớ: 32GB, SDHC, Class 10, 45 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Lexar Platinum II 300x 16GB SDHC U...

200.000₫

Thông số thẻ nhớ: 16GB, SDHC, Class 10, 45 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Kingston Canvas Select 64GB SDHC U...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 80 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Kingston Canvas Select 32GB SDHC U...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 32GB, SDHC, Class 10, 80 MB/s, SD