Chuyên Mục

Thẻ Nhớ

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 64GB microSDXC Class 10 UHS-I...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 64GB microSDXC Class 10 UHS-I...

545.000₫

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 16GB microSDHC Class 10 UHS-I...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 16GB, SDHC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 16GB microSDHC Class 10 UHS-I...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 16GB, SDHC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 8GB microSDHC Class 10 UHS-I ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 8GB, SDHC, Class 10, 45 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 8GB microSDHC Class 10 UHS-I ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 8GB, SDHC, Class 10, 45 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 32GB microSDHC Class 10 UHS-I...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 32GB, SDHC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 32GB microSDHC Class 10 UHS-I...

273.000₫

Thông số thẻ nhớ: 32GB, SDHC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Western Digital Purple 64GB microSDHC UHS-I Class...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 100 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Western Digital Purple 32GB microSDHC UHS-I Class...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 32GB, SDHC, Class 10, 100 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Samsung EVO Plus 64GB MicroSDXC UHS-I Class 10 (M...

469.000₫

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, Grade 3, 100 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Lexar Platinum II 300x 128GB SDXC UHS-I Class 10 ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 128GB, SDXC, Class 10, 45 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Lexar Platinum II 300x 64GB SDXC UHS-I Class 10 (...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 45 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Lexar Platinum II 300x 32GB SDHC UHS-I Class 10 (...

311.000₫

Thông số thẻ nhớ: 32GB, SDHC, Class 10, 45 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Lexar Platinum II 300x 16GB SDHC UHS-I Class 10 (...

200.000₫

Thông số thẻ nhớ: 16GB, SDHC, Class 10, 45 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Kingston Canvas Select 64GB SDHC UHS-I Class 10 (...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 80 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Kingston Canvas Select 32GB SDHC UHS-I Class 10 (...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 32GB, SDHC, Class 10, 80 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Kingston Canvas Select 16GB SDHC UHS-I Class 10 (...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 16GB, SDHC, Class 10, 80 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Sandisk 32GB microSDHC Class 10 (SDSQUNB-032G-GN3MN)

153.000₫

Thông số thẻ nhớ: 32GB, SDHC, Class 10, 80 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Transcend 16GB microSDHC Class 10 + SD Adapter (T...

161.000₫

Thông số thẻ nhớ: 16GB, SDHC, Class 10, 45 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 64GB microSDXC UHS-I Class 10 + SD ...

276.000₫

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 80 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Samsung EVO Plus 128GB MicroSDXC UHS-I Class 10 (...

1.349.000₫

Thông số thẻ nhớ: 128GB, SDXC, Class 10, Grade 3, 100 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Sandisk CompactFlash Ultra 16GB (SDCFHS-016G-G46)

463.000₫

Thông số thẻ nhớ: 16GB, CompactFlash, 50 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk 16GB SDHC Class 4 (SDSDB-016G-B35)

150.000₫

Thông số thẻ nhớ: 16GB, SDHC, Class 4, SD

Thẻ Nhớ Samsung EVO Plus 32GB MicroSDXC UHS-I Class 10 (M...

324.000₫

Thông số thẻ nhớ: 32GB, SDXC, Class 10, Grade 1, 100 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 16GB SDHC Class 10 (SDSDUNB-016G-GN...

149.000₫

Thông số thẻ nhớ: 16GB, SDHC, Class 10, 48 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 8GB SDHC UHS-I Class 10 (SDSDUN-008...

150.000₫

Thông số thẻ nhớ: 8GB, SDHC, Class 10, 40 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Sandisk 4GB SDHC Class 4 (SDSDB-004G-B35)

110.000₫

Thông số thẻ nhớ: 4GB, SDHC, Class 4, SD