Chuyên Mục

Thẻ Nhớ

Thẻ Nhớ Sandisk Extreme 64GB microSDXC UHS-I V30 U3 Class...

419.000₫

Thông số thẻ nhớ: 64GB, microSDXC, Class 10, 160 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Extreme 32GB microSDHC UHS-I V30 U3 Class...

249.000₫

Thông số thẻ nhớ: 32GB, microSDHC, Class 10, 100 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 128GB microSDXC UHS-I Class 10 (SDS...

449.000₫

Thông số thẻ nhớ: 128GB, microSDXC, Class 10, 80 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 64GB microSDXC UHS-I Class 10 (SDSQ...

249.000₫

Thông số thẻ nhớ: 64GB, microSDXC, Class 10, 80 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 32GB microSDHC UHS-I Class 10 (SDSQ...

139.000₫

Thông số thẻ nhớ: 32GB, microSDHC, Class 10, 80 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 16GB microSDHC UHS-I Class 10 (SDSQ...

98.000₫

Thông số thẻ nhớ: 16GB, microSDHC, Class 10, 80 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 128GB microSDXC UHS-I Class 10 A1 (...

549.000₫

Thông số thẻ nhớ: 128GB, microSDXC, Class 10, 100 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 64GB microSDXC UHS-I Class 10 A1 (S...

279.000₫

Thông số thẻ nhớ: 64GB, microSDXC, Class 10, 100 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 32GB microSDHC UHS-I Class 10 A1 (S...

159.000₫

Thông số thẻ nhớ: 32GB, microSDHC, Class 10, 98 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 16GB microSDHC UHS-I Class 10 A1 (S...

119.000₫

Thông số thẻ nhớ: 16GB, microSDHC, Class 10, 98 MB/s

Thẻ Nhớ Sandisk Ultra 64GB SDXC UHS-I Class 10 (SDSDUNB-0...

329.000₫

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 48 MB/s

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 64GB microSDXC Class 10 UHS-I...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 64GB microSDXC Class 10 UHS-I...

545.000₫

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 16GB microSDHC Class 10 UHS-I...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 16GB, SDHC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 16GB microSDHC Class 10 UHS-I...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 16GB, SDHC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 8GB microSDHC Class 10 UHS-I ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 8GB, SDHC, Class 10, 45 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 8GB microSDHC Class 10 UHS-I ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 8GB, SDHC, Class 10, 45 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 32GB microSDHC Class 10 UHS-I...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 32GB, SDHC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Essencore Klevv Neo 32GB microSDHC Class 10 UHS-I...

273.000₫

Thông số thẻ nhớ: 32GB, SDHC, Class 10, 90 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Western Digital Purple 64GB microSDHC UHS-I Class...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 100 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Western Digital Purple 32GB microSDHC UHS-I Class...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 32GB, SDHC, Class 10, 100 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Samsung EVO Plus 64GB MicroSDXC UHS-I Class 10 (M...

469.000₫

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, Grade 3, 100 MB/s, microSD

Thẻ Nhớ Lexar Platinum II 300x 128GB SDXC UHS-I Class 10 ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 128GB, SDXC, Class 10, 45 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Lexar Platinum II 300x 64GB SDXC UHS-I Class 10 (...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 45 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Lexar Platinum II 300x 32GB SDHC UHS-I Class 10 (...

311.000₫

Thông số thẻ nhớ: 32GB, SDHC, Class 10, 45 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Lexar Platinum II 300x 16GB SDHC UHS-I Class 10 (...

200.000₫

Thông số thẻ nhớ: 16GB, SDHC, Class 10, 45 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Kingston Canvas Select 64GB SDHC UHS-I Class 10 (...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 64GB, SDXC, Class 10, 80 MB/s, SD

Thẻ Nhớ Kingston Canvas Select 32GB SDHC UHS-I Class 10 (...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số thẻ nhớ: 32GB, SDHC, Class 10, 80 MB/s, SD