Chuyên Mục

Máy Ảnh

Máy Ảnh Kỹ Thuật Số Sony Alpha α7 E-Mount ...

23.876.000₫

Tính năng máy ảnh: Chuyên nghiệp, ~ 24.3 megapixels, Exmor R® CMOS Full-Frame 35mm, 35.9m x 24mm
Màn hình máy ảnh: 3.0-inch
Ống kính máy ảnh: Ống kính rời, Sony E-mount, Tùy chọn
Chức năng quay phim máy ảnh: Full HD, 1920 x 1080 Pixels
PIN: 1 x NP-FW50 (7.2 VDC - 1080 mAh)

Máy Ảnh Kỹ Thuật Số Sony Alpha a7R E-Mount...

32.976.000₫

Tính năng máy ảnh: Chuyên nghiệp, ~ 36.4 megapixels, Exmor R® CMOS Full-Frame 35mm, 35.9m x 24mm
Màn hình máy ảnh: 3.0-inch
Ống kính máy ảnh: Ống kính rời, Sony E-mount, Tùy chọn
Chức năng quay phim máy ảnh: 4K, 1920 x 1080 Pixels, 1280 x 720, 3840 x 2160 Pixels
PIN: 1 x NP-FW50 (7.2 VDC - 1080 mAh)

Máy Ảnh Ống Kính Rời Sony ILCE-6000L (Lens...

13.466.000₫

Tính năng máy ảnh: Chuyên nghiệp, ~ 24.3 megapixels, CMOS
Màn hình máy ảnh: 3-inch
Ống kính máy ảnh: Ống kính rời, Sony E-mount, 16 - 50 mm
Chức năng quay phim máy ảnh: Full HD, 1920 x 1080 Pixels
PIN: Stamina

Máy Ảnh Ống Kính Rời Canon EOS M10 KIT 15-...

7.527.000₫

Tính năng máy ảnh: Chuyên nghiệp, ~ 18 megapixels, CMOS
Màn hình máy ảnh: 3.0-inch
Ống kính máy ảnh: Ống kính rời, Canon, 15 - 45 mm
Chức năng quay phim máy ảnh: Full HD, 1920 x 1080 Pixels
PIN: LP-E12

Máy Ảnh Kỹ Thuật Số Canon Ixus 190

3.890.000₫

Tính năng máy ảnh: Kỹ thuật số, Zoom số: ZoomPlus 20x, ~ 20 megapixels
Màn hình máy ảnh: 2.7-inch
Ống kính máy ảnh: Dịch chuyển, Canon, 4.3 - 43 mm
Chức năng quay phim máy ảnh: HD, 1280 x 720
PIN: NB-11L

Máy Ảnh Kỹ Thuật Số Canon PowerShot SX730 HS

9.491.000₫

Tính năng máy ảnh: Kỹ thuật số, Zoom quang học: 40x, Zoom số: ZoomPlus 80x, ~ 20.3 megapixels, CMOS
Màn hình máy ảnh: 3.0-inch
Ống kính máy ảnh: 4.3 - 172 mm
Chức năng quay phim máy ảnh: Full HD, 1920 x 1080 Pixels
PIN: Battery Pack NB-13L

Máy Ảnh Kỹ Thuật Số Sony DSC-W810

2.266.000₫

Tính năng máy ảnh: Kỹ thuật số, Zoom quang học: 6x, ~ 20.1 megapixels, CCD
Màn hình máy ảnh: 2.7-inch
Ống kính máy ảnh: Dịch chuyển, Ống kính Sony, 4.6 - 27.6cm
Chức năng quay phim máy ảnh: HD, 1280 x 720
PIN: NP-BN

Máy Ảnh Kỹ Thuật Số Sony DSC-W800

1.766.000₫

Tính năng máy ảnh: Kỹ thuật số, Zoom quang học: 5x, ~ 20.1 megapixels, CCD
Màn hình máy ảnh: 2.7-inch
Ống kính máy ảnh: Dịch chuyển, Ống kính Sony, 4.6 - 23 mm
Chức năng quay phim máy ảnh: HD 720p, 1280 x 720
PIN: NP-BN

Máy Ảnh Kỹ Thuật Số Canon Powershot SX720HS

8.400.000₫

Tính năng máy ảnh: Kỹ thuật số, Zoom quang học: 40x, ~ 20.3 megapixels, CMOS
Màn hình máy ảnh: 3-inch
Ống kính máy ảnh: Dịch chuyển, Canon, 4.3 - 172 mm
Chức năng quay phim máy ảnh: Full HD, 1920 x 1080 Pixels
PIN: NB-13L

Máy Ảnh Kỹ Thuật Số Canon Ixus 185

2.490.000₫

Tính năng máy ảnh: Kỹ thuật số, Zoom quang: 8x, Zoom số: ZoomPlus 16x, ~ 20 megapixels, CMOS
Màn hình máy ảnh: 2.7-inch
Ống kính máy ảnh: Dịch chuyển, Canon, 5 - 40 mm
Chức năng quay phim máy ảnh: HD, 1280 x 720
PIN: NB-11LH

Máy Ảnh Kỹ Thuật Số Canon Ixus 285 HS

5.236.000₫

Tính năng máy ảnh: Kỹ thuật số, Zoom 12x, ~ 20.2 megapixels, CMOS
Màn hình máy ảnh: 3-inch
Ống kính máy ảnh: Dịch chuyển, Canon, 4.5 – 54 mm
Chức năng quay phim máy ảnh: Full HD, 1920 x 1080 Pixels
PIN: NB-11LH

Máy Ảnh Kỹ Thuật Số Canon Powershot SX620 HS

6.873.000₫

Tính năng máy ảnh: Kỹ thuật số, Zoom 25x, ~ 20.2 megapixels, CMOS
Màn hình máy ảnh: 3-inch
Ống kính máy ảnh: Dịch chuyển, Canon, 4.5 - 112.5 mm
Chức năng quay phim máy ảnh: Full HD, 1920 x 1080 Pixels
PIN: NB-13L

Máy Ảnh Ống Kính Rời Canon EOS 70D Và Lens...

19.200.000₫

Tính năng máy ảnh: Chuyên nghiệp, ~ 20.2 megapixels, CMOS
Màn hình máy ảnh: 3-inch
Ống kính máy ảnh: Ống kính rời, Canon EF, 18 - 55 mm
Chức năng quay phim máy ảnh: Full HD, 1920 x 1080 Pixels
PIN: LP-E6

Máy Ảnh Kỹ Thuật Số Sony DSC-WX220

3.966.000₫

Tính năng máy ảnh: Kỹ thuật số, Zoom 10x, ~ 18.2 megapixels, CMOS
Màn hình máy ảnh: 2.7-inch
Ống kính máy ảnh: Dịch chuyển, Sony Lens G, 4.45 - 44.5 mm
Chức năng quay phim máy ảnh: Full HD, 1920 x 1080 Pixels
PIN: NP-BN