Chuyên Mục

Máy Chấm Công

Máy Chấm Công ZKTeco K30

3.000.000₫

Thông số máy chấm công: Vân tay, Mật mã

Máy Chấm Công ZKTeco SF400

2.948.000₫

Thông số máy chấm công: Vân tay, Quang học

Máy Chấm Công ZKTeco SilkFP-100TA

4.440.000₫

Thông số máy chấm công: Vân tay, Mật mã, Quang học