Chuyên Mục

Ổ Cứng Camera

Ổ Cứng Camera Seagate SkyHawk™ 6TB 7200RPM 256MB Cache 3....

5.591.000₫

Thông số ổ cứng: 6TB HDD, 3.5-Inch

Ổ Cứng Camera Seagate SkyHawk™ 1TB 5900RPM 64MB Cache 3.5...

1.244.000₫

Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 3.5-Inch

Ổ Cứng Camera Western Purple 4TB HDD 5400RPM 64MB Cache 3...

3.709.000₫

Thông số ổ cứng: 4TB HDD, 3.5-Inch

Ổ Cứng Camera Western Purple 1TB HDD 5400RPM 64MB Cache 3...

1.331.000₫

Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 3.5-Inch

Ổ Cứng Camera Seagate SkyHawk 2TB 5900RPM 64MB Cache 3.5-...

1.827.000₫

Thông số ổ cứng: 2TB HDD, 3.5-Inch

Ổ Cứng Camera Western Purple 1TB HDD 5400RPM 64MB Cache 3...

1.211.000₫

Thông số ổ cứng: 1TB HDD, 3.5-Inch

Ổ Cứng Camera Western Purple 2TB HDD 5400RPM 64MB Cache 2...

1.811.000₫

Thông số ổ cứng: 2TB HDD, 3.5-Inch