Danh Mục Sản Phẩm

Máy Hủy Giấy

Máy Hủy Giấy GBC ShredMaster X415 (Cross Cut)

Máy Hủy Giấy GBC ShredMaster X415

8.690.000₫
ShredMaster X415 - Hủy vụn - 4 x 40 mm - A4 - 23 lít - Thùng kéo - 350 W
Máy Hủy Giấy IDeal 2265 CC (Cross Cut)

Máy Hủy Giấy IDeal 2265 CC

9.890.000₫
2265 CC - Hủy vụn - 3 x 25 mm - A4 - 20 lít - Thùng kéo - 150 W
Máy Hủy Giấy Bosser 180X Gold (Cross Cut)

Máy Hủy Giấy Bosser 180X Gold

2.890.000₫
180X Gold - Hủy vụn - 3.9 x 40 mm - A4 - 25 lít - Thùng kéo - Đang cập nhật
Máy Hủy Giấy IDeal 3104 (Strip Cut)

Máy Hủy Giấy IDeal 3104

27.990.000₫
3104 - Hủy sợi - 4 mm - A3 - 120 lít - Thùng kéo - 640 W