Chuyên Mục

Bộ Lưu Điện - UPS

UPS CyberPower 1000VA/550W (VALUE1000EI-AS)

1.944.000₫

Thông số nguồn ra: 1000VA/550W

UPS CyberPower 800VA/480W (VALUE800EI-AS)

1.592.000₫

Thông số nguồn ra: 800VA/480W

UPS CyberPower 600VA/360W (VALUE600EI-AS)

1.252.000₫

Thông số nguồn ra: 600VA/360W

UPS CyberPower On-Line 2000VA/1800W (OLS2000ERT2U)

17.676.000₫

Thông số nguồn ra: 2000VA/1800W

UPS CyberPower On-Line 1500VA/1350W (OLS1500ERT2U)

14.400.000₫

Thông số nguồn ra: 1500VA/1350W

UPS CyberPower On-Line 3000VA/2700W (OLS3000E)

16.740.000₫

Thông số nguồn ra: 3000VA/2700W

UPS CyberPower On-Line 2000VA/1800W (OLS2000E)

13.968.000₫

Thông số nguồn ra: 2000VA/1800W

UPS CyberPower On-Line 1500VA/1350W (OLS1500E)

11.340.000₫

Thông số nguồn ra: 1500VA/1350W

UPS CyberPower 3000VA/2700W (PR3000ELCDSL)

13.092.000₫

Thông số nguồn ra: 3000VA/2700W

UPS CyberPower 1000VA/900W (PR1000ELCD)

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số nguồn ra: 1000VA/900W

UPS CyberPower 750VA/675W (PR750ELCD)

4.944.000₫

Thông số nguồn ra: 750VA/675W

UPS APC Smart-UPS C 1500VA/900W (SMC1500I)

9.360.000₫

Thông số nguồn ra: 1500VA/900W

UPS Delta VX-600VA 600VA/360W (UPA601V2100B6)

992.000₫

Thông số nguồn ra: 600VA/360W

UPS Emerson/Vertiv PSA itON 1000VA/600W (PSA1000-BX/PSA10...

2.340.000₫

Thông số nguồn ra: 1000VA/600W

UPS Maruson 500VA/250W (POW-500AGMV)

960.000₫

Thông số nguồn ra: 500VA/250W

UPS Santak True On-Line 1000VA/700W (C1K)

8.345.000₫

Thông số nguồn ra: 1000VA/700W

UPS APC Smart-UPS C 1500VA/900W (SMC1500I-2U)

12.600.000₫

Thông số nguồn ra: 1500VA/900W

UPS CyberPower On-Line 10000VA/9000W (OLS10000ERT6U)

66.982.000₫

Thông số nguồn ra: 10000VA/9000W

UPS CyberPower On-Line 6000VA/5400W (OLS6000ERT6U)

45.708.000₫

Thông số nguồn ra: 6000VA/5400W