Chuyên Mục

Bộ Lưu Điện - UPS

UPS CyberPower On-Line 3000VA/2700W (OLS3000ERT2U)

21.060.000₫

Thông số nguồn ra: 3000VA/2700W

UPS CyberPower On-Line 1000VA/900W (OLS1000ERT2U)

11.568.000₫

Thông số nguồn ra: 1000VA/900W

UPS CyberPower On-Line 10000VA/9000W (OLS10000E)

51.816.000₫

Thông số nguồn ra: 10000VA/9000W

UPS CyberPower On-Line 6000VA/5400W (OLS6000E)

40.908.000₫

Thông số nguồn ra: 6000VA/5400W

UPS CyberPower On-Line 1000VA/900W (OLS1000E)

8.340.000₫

Thông số nguồn ra: 1000VA/900W

UPS CyberPower 1300VA/780W (CP1300EPFCLCD)

4.200.000₫

Thông số nguồn ra: 1300VA/780W

UPS CyberPower 2200VA/1980W (PR2200ELCDSL)

10.584.000₫

Thông số nguồn ra: 2200VA/1980W

UPS CyberPower 1500VA/1350W (PR1500ELCD)

8.340.000₫

Thông số nguồn ra: 1500VA/1350W

UPS CyberPower 2200VA/1320W (VALUE2200ELCD-AS)

4.309.000₫

Thông số nguồn ra: 2200VA/1320W

UPS CyberPower 1500VA/900W (VALUE1500ELCD-AS)

3.764.000₫

Thông số nguồn ra: 1500VA/900W

UPS CyberPower 1200VA/720W (VALUE1200ELCD-AS)

3.055.000₫

Thông số nguồn ra: 1200VA/720W

UPS CyberPower 1000VA/600W (BU1000E-AS)

1.680.000₫

Thông số nguồn ra: 1000VA/600W

UPS APC Back-UPS 650VA/325W (BX650LI-MS)

1.190.000₫

Thông số nguồn ra: 650VA/325W

UPS ZLPower 650VA/390W (HQ650)

764.000₫

Thông số nguồn ra: 600VA/360W

UPS CyberPower 1500VA/1350W (PR1500ELCDRT2U)

10.824.000₫

Thông số nguồn ra: 1500VA/1000W

UPS CyberPower 600VA/360W (BU600E-AS)

742.000₫

Thông số nguồn ra: 600VA/360W

UPS SANTAK TwinGuard Off-Line 500VA/300W (TG500)

1.050.000₫

Thông số nguồn ra: 500VA/300W

UPS SANTAK TwinGuard Off-Line 1000VA/600W (TG1000)

2.490.000₫

Thông số nguồn ra: 1000VA/600W

UPS ZLPower 500VA/300W (N500)

785.000₫

Thông số nguồn ra: 500VA/300W