Danh Mục Sản Phẩm

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Màn Hình Máy Tính 3M HC215W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống nhìn trộm - HC215W9B - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Màn hình máy tính - 21.5" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 477 x 268 mm - 18 3/4 x 10 9/16 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Màn Hình Máy Tính 3M HC200W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống nhìn trộm - HC200W9B - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Màn hình máy tính - 20" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 443 x 250 mm - 17 7/16 x 9 13/16 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Màn Hình Máy Tính 3M HC240W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống nhìn trộm - HC240W9B - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Màn hình máy tính - 24" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 532 x 299 mm - 20 15/16 x 11 13/16 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Laptop 3M HC156W9B

2.250.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - HC156W9B - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Laptop - 15.6" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 345 x 194 mm - 13.5625 x 7.625 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Laptop 3M HC140W9B

2.050.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - HC140W9B - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Laptop - 14" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 310 x 175 mm - 12.1875 x 6.875 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Laptop 3M PF125W9E

1.800.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - PF125W9E - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Laptop - 12.5" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 285 x 164 mm - 11.25 x 6.4375 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Surface Book 2 15 3M HCNMS004

2.350.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - HCNMS004 - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Surface Book - 15" - 3:2 - Màn hình rộng (Widescreen) - 337 x 234 mm - 13 1/4 x 9 3/16 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Surface Laptop 3M HCNMS002

1.950.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - HCNMS002 - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Surface Laptop - 13.5" - 3:2 - Màn hình rộng (Widescreen) - 301 x 210 mm - 11.875 x 8.25 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Surface Book 3M HCNMS001

2.050.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - HCNMS001 - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Surface Book - 13.5" - 3:2 - Màn hình rộng (Widescreen) - 305 x 213 mm - 12 x 8 3/8 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm MacBook Pro 15 3M HCNAP002

2.350.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - HCNAP002 - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Laptop - 15.4" - 16:10 - Màn hình rộng (Widescreen) - 343 x 222 mm - 13 1/2 x 8 3/4 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm MacBook Pro 13 3M HCNAP001

2.050.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - HCNAP001 - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Laptop - 13.3" - 16:10 - Màn hình rộng (Widescreen) - 299 x 194 mm - 11 3/4 x 7 5/8 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm iPad 3M PFTAP010

1.750.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - PFTAP010 - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Máy tính bảng - 12.9" - 4:3 - Tiêu chuẩn (Standard) - 277 x 211 mm - 9 4/7 x 6 7/8 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm iPad 3M PFTAP009

1.650.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - PFTAP009 - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Máy tính bảng - 11" - 4:3 - Tiêu chuẩn (Standard) - 244 x 175 mm - 10 7/8 x 8 1/3 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Surface Pro 6 3M HCNMS003

1.850.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - HCNMS003 - Bộ lọc màu đen - Độ rõ nét cao (High Clarity Black Filter) - Surface Pro - 12.3" - 3:2 - Màn hình rộng (Widescreen) - 285 x 194 mm - 11 1/4 x 7 5/8 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Surface Pro 3/4 3M PFTMS001

1.750.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - PFTMS001 - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Surface Pro - 12.3" - 3:2 - Tiêu chuẩn (Standard) - 288 x 197 mm - 11 5/16 x 7 3/4 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm iPad 3M PFTAP008

1.550.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - PFTAP008 - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Máy tính bảng - 10.5" - 4:3 - Tiêu chuẩn (Standard) - 249 x 172 mm - 9.8 x 6.77 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm iPad 3M PFTAP003

1.450.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - PFTAP003 - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Máy tính bảng - 7.9" - 4:3 - Tiêu chuẩn (Standard) - 130 x 198 mm - 5 1/8 x 7 3/4 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Laptop 3M TF125W9B

1.750.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - TF125W9B - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Laptop - 12.5" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 277 x 156 mm - 10.9055 x 6.125 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Laptop 3M TF140W9B

1.950.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - TF140W9B - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Laptop - 14" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 310 x 175 mm - 12.1875 x 6.875 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm MacBook Pro 15 3M PFNAP008

2.250.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - PFNAP008 - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Laptop - 15.4" - 16:10 - Màn hình rộng (Widescreen) - 343 x 222 mm - 13 1/2 x 8 3/4 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm MacBook Pro 13 3M PFNAP007

1.950.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - PFNAP007 - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Laptop - 13.3" - 16:10 - Màn hình rộng (Widescreen) - 299 x 194 mm - 11 3/4 x 7 5/8 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Laptop 3M TF133W9B

1.850.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - TF133W9B - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Laptop - 13.3" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 294 x 166 mm - 11.5625 x 6.50 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Laptop 3M PFNDE004

1.850.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - PFNDE004 - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Laptop - 13.3" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 299 x 187 mm - 11 3/4 x 7 3/8 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Laptop 3M PFNDE002

1.750.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - PFNDE002 - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Laptop - 12.5" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 302 x 194 mm - 11 7/8 x 7 5/8 in

3M™ Miếng Dán Màn Hình Chống Nhìn Trộm Cho Máy Tính Dell OptiPlex 3...

Liên hệ: (028) 3984 7690
Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Màn hình máy tính - 21.5" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen)

3M™ Miếng Dán Màn Hình Chống Nhìn Trộm Cho Dell OptiPlex 7440 All-I...

Liên hệ: (028) 3984 7690
Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Màn hình máy tính - 23.8" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen)

3M™ Miếng Dán Màn Hình Chống Nhìn Trộm Cho Apple Thunderbolt 27-Inc...

Liên hệ: (028) 3984 7690
Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Màn hình máy tính - 27" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen)

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm MacBook 12 3M PFNAP001

1.850.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - PFNAP001 - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Laptop - 12" - 16:10 - Màn hình rộng (Widescreen) - 275 x 180 mm - 10 7/8 x 7 1/16 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm MacBook Air 13 3M PFNAP002

1.950.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - PFNAP002 - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Laptop - 13.3" - 16:10 - Màn hình rộng (Widescreen) - 287 x 179 mm - 11 5/16 x 7 1/16 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Màn Hình Máy Tính 3M PF270W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống nhìn trộm - PF270W9B - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Màn hình máy tính - 27" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 598 x 337 mm - 23 9/16 x 13 1/4 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Màn Hình Máy Tính 3M PF215W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống nhìn trộm - PF215W9B - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Màn hình máy tính - 21.5" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 477 x 268 mm - 18 3/4 x 10 9/16 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Màn Hình Máy Tính 3M PF200W9B

Liên hệ: (028) 3984 7690
Miếng dán chống nhìn trộm - PF200W9B - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Màn hình máy tính - 20" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 443 x 250 mm - 17 7/16 x 9 13/16 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Laptop 3M PF156W9B

2.150.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - PF156W9B - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Laptop - 15.6" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 345 x 194 mm - 13.5625 x 7.625 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Màn Hình Máy Tính 3M PF240W9B

3.550.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - PF240W9B - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Màn hình máy tính - 24" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 532 x 299 mm - 20 15/16 x 11 13/16 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Laptop 3M PF125W9B

1.750.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - PF125W9B - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Laptop - 12.5" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 277 x 156 mm - 10.9055 x 6.125 in

Miếng Dán Chống Nhìn Trộm Laptop 3M PF140W9B

1.950.000₫
Miếng dán chống nhìn trộm - PF140W9B - Bộ lọc màu đen (Black Filter) - Laptop - 14" - 16:9 - Màn hình rộng (Widescreen) - 310 x 175 mm - 12.1875 x 6.875 in