Chuyên Mục

Laptop Fujitsu

Máy Tính Xách Tay Fujitsu LifeBook U938 (L00U938VN00000017)

44.999.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7, 8550U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 512GB PCIe NVMe M.2 SSD
Màn hình: 13.3 inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Fujitsu LifeBook U938 (L00U938VN00000018)

39.999.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 8250U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB PCIe NVMe M.2 SSD
Màn hình: 13.3 inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Fujitsu LifeBook U937 (L00U937VN00000039)

41.433.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB (OnBoard) + 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB PCIe NVMe M.2 SSD
Màn hình: 13.3 inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Fujitsu LifeBook U747 (L00U747VN00000047)

33.468.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 14-inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Fujitsu LifeBook E557 (L00E557VN00000017)

24.164.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Màn hình: 15.6-Inch, HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Fujitsu LifeBook E547 (L00E547VN00000026)

19.724.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 7200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 14-inch, HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Fujitsu LifeBook E736 (L00E736VN00010083)

23.073.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 6200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 13.3 inch, HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Fujitsu LifeBook E556 (E556-I5)

17.651.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 6200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 15.6-Inch, Full HD (1920 x 1080)

Máy Tính Xách Tay Fujitsu LifeBook E546 (E546-I5-NoFinger)

17.945.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 6200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 14-inch, HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Fujitsu LifeBook E546 (E546-I7)

21.545.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i7, 6500U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 14-inch, HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Fujitsu LifeBook E546 (E546-I5)

19.593.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5, 6200U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 14-inch, HD (1366x768)

Máy Tính Xách Tay Fujitsu LifeBook E546 (E546-I3)

15.513.000₫

Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3, 6100U
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD, 2.5-Inch
Màn hình: 14-inch, HD (1366x768)