Chuyên Mục

MacBook Pro

MacBook Pro 15 Retina 2019 Core i9 2.3GHz/16GB DDR4/512GB...

68.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i9
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 512GB SSD PCIe
Màn hình: 15.4", Retina (2880 x 1800)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 15 Retina 2019 Core i9 2.3GHz/16GB DDR4/512GB...

68.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i9
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 512GB SSD PCIe
Màn hình: 15.4", Retina (2880 x 1800)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 15 Retina 2019 Core i7 2.6GHz/16GB DDR4/256GB...

58.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD PCIe
Màn hình: 15.4", Retina (2880 x 1800)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 15 Retina 2019 Core i7 2.6GHz/16GB DDR4/256GB...

58.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD PCIe
Màn hình: 15.4", Retina (2880 x 1800)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 13 Retina 2019 Core i5 2.4GHz/8GB LPDDR3/512G...

49.900.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 512GB SSD PCIe
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 13 Retina 2019 Core i5 2.4GHz/8GB LPDDR3/512G...

49.900.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 512GB SSD PCIe
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 13 Retina 2019 Core i5 2.4GHz/8GB LPDDR3/256G...

44.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD PCIe
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 13 Retina 2019 Core i5 2.4GHz/8GB LPDDR3/256G...

44.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD PCIe
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 15 2018 Core i7 2.6GHz/16GB DDR4/512GB/560X 4...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Bộ vi xử lý: Intel Core i7
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 512GB SSD PCIe
Màn hình: 15.4", Retina (2880 x 1800)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 15 2018 Core i7 2.6GHz/16GB DDR4/512GB/560X 4...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Bộ vi xử lý: Intel Core i7
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 512GB SSD PCIe
Màn hình: 15.4", Retina (2880 x 1800)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 15 Retina 2018 Core i7 2.2GHz/16GB LPDDR4/256...

57.490.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD PCIe
Màn hình: 15.4", Retina (2880 x 1800)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 15 Retina 2018 Core i7 2.2GHz/16GB LPDDR4/256...

57.490.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7
Bộ nhớ - RAM: 16GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD PCIe
Màn hình: 15.4", Retina (2880 x 1800)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 13 Retina 2018 Core i5 2.3GHz/8GB LPDDR3/512G...

49.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 512GB SSD PCIe
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 13 Retina 2018 Core i5 2.3GHz/8GB LPDDR3/512G...

49.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 512GB SSD PCIe
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 13 Retina 2018 Core i5 2.3GHz/8GB LPDDR3/256G...

42.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD PCIe
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 13 Retina 2018 Core i5 2.3GHz/8GB LPDDR3/256G...

42.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD PCIe
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 13 Retina 2017 Core i5 2.3GHz/8GB LPDDR3/256G...

38.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD PCIe
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 13 Retina 2017 Core i5 2.3GHz/8GB LPDDR3/128G...

33.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 128GB SSD PCIe
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 13 Retina 2017 Core i5 2.3GHz/8GB LPDDR3/256G...

38.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 256GB SSD PCIe
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS

MacBook Pro 13 Retina 2017 Core i5 2.3GHz/8GB LPDDR3/128G...

33.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5
Bộ nhớ - RAM: 8GB, LPDDR3
Thông số ổ cứng: 128GB SSD PCIe
Màn hình: 13.3", Retina (2560 x 1600)
Hệ điều hành: macOS