Chuyên Mục

Màn Hình Chuyên Dụng Sony

Màn Hình Chuyên Dụng Sony Bravia 85-Inch 4K UHD HDR 620ni...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 85" (84.6")

Màn Hình Chuyên Dụng Sony Bravia 75-Inch 4K UHD HDR 620ni...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 75" (74.5")

Màn Hình Chuyên Dụng Sony Bravia 65-Inch 4K UHD HDR 620ni...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 65" (64.5")

Màn Hình Chuyên Dụng Sony Bravia 49-Inch 4K UHD HDR 505ni...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 49" (48.5")

Màn Hình Chuyên Dụng Sony Bravia 43-Inch 4K UHD HDR 505ni...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 43" (42.5")

Màn Hình Chuyên Dụng Sony Bravia 55-Inch 4K UHD HDR 620ni...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 55" (54.6")