Chuyên Mục

Màn Hình Chuyên Dụng SamSung

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QB98R 98-Inch 4K UHD 350nit ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 98"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QB75R 75-Inch 4K UHD 350nit ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 75"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QB65R 65-Inch 4K UHD 350nit ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 65"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QB55R 55-Inch 4K UHD 350nit ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 55"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QB49R 49-Inch 4K UHD 350nit ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 49"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung QB43R 43-Inch 4K UHD 350nit ...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: 4K UHD, 3840 x 2160, 43"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung DB43J 43-Inch Full HD 300nit...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 43"

Màn Hình Chuyên Dụng Samsung DB49J 49-Inch Full HD 300nit...

Liên hệ: (028) 3984 7690

Thông số màn hình: Full HD, 1920 x 1080, 49"