Chuyên Mục

Máy Tính Để Bàn HP

Máy Tính Để Bàn HP Pavilion 570-p009d Core i5-7400/8GB DD...

13.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 7400
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Home SL

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G5 SFF Core i7-9700/8GB ...

23.090.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 9700
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Hệ điều hành: Win 10 Pro

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G5 SFF Core i7-9700/8GB ...

22.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 9700
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Pro

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G5 SFF Core i5-9500/8GB ...

19.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 9500
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Hệ điều hành: Win 10 Pro

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G5 SFF Core i5-9500/8GB ...

19.490.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 9500
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Pro

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G4 SFF Core i7-8700/8GB ...

20.890.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8700
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Pro

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G4 SFF Core i7-8700/4GB ...

19.890.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i7, 8700
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Pro

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G4 SFF Core i5-8500/8GB ...

18.190.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8500
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Pro

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G4 SFF Core i5-8500/4GB ...

17.290.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8500
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: Win 10 Pro

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G4 DM Core i5-8500/8GB D...

13.690.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8500
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP EliteDesk 800 G4 DM Core i3-8100/8GB D...

11.790.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 8100
Bộ nhớ - RAM: 8GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP ProDesk 400 G6 SFF Core i5-9500/4GB DD...

12.490.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 9500
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP ProDesk 400 G6 SFF Core i5-9500/4GB DD...

12.290.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 9500
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100/4GB DD...

10.090.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 9100
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 256GB SSD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP ProDesk 400 G6 SFF Core i3-9100/4GB DD...

9.990.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 9100
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP Desktop Pro G2 MT Core i5-8400/4GB DDR...

11.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8400
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP Desktop Pro G2 MT Core i5-8400/4GB DDR...

11.390.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i5, 8400
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP Desktop Pro G2 MT Core i3-8100/4GB DDR...

9.390.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 8100
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 1TB HDD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP Desktop Pro G2 MT Core i3-8100/4GB DDR...

9.290.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Core i3, 8100
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Hệ điều hành: FreeDOS

Máy Tính Để Bàn HP Desktop Pro G2 MT Pentium G5400/4GB DD...

7.590.000₫

Bộ vi xử lý: Intel Pentium, G5400
Bộ nhớ - RAM: 4GB, DDR4
Thông số ổ cứng: 500GB HDD
Hệ điều hành: FreeDOS