Danh Mục Sản Phẩm

Máy Tính Xách Tay Acer ConceptD 7 Pro Core i7-9750H/32GB DDR4/1TB-2TB SSD PCIe/NVIDIA Quadro RTX 3000-5000 6GB-16GB GDDR6/Win 10 Pro (White)

Liên hệ (028) 3984 7690

Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Máy Tính Xách Tay Acer ConceptD 7 Pro Core i7-9750H/32GB DDR4/1TB-2TB SSD PCIe/NVIDIA Quadro RTX 3000-5000 6GB-16GB GDDR6/Win 10 Pro (White) Máy Tính Xách Tay Acer ConceptD 7 Pro Core i7-9750H/32GB DDR4/1TB-2TB SSD PCIe/NVIDIA Quadro RTX 3000-5000 6GB-16GB GDDR6/Win 10 Pro (White) Máy Tính Xách Tay Acer ConceptD 7 Pro Core i7-9750H/32GB DDR4/1TB-2TB SSD PCIe/NVIDIA Quadro RTX 3000-5000 6GB-16GB GDDR6/Win 10 Pro (White) Máy Tính Xách Tay Acer ConceptD 7 Pro Core i7-9750H/32GB DDR4/1TB-2TB SSD PCIe/NVIDIA Quadro RTX 3000-5000 6GB-16GB GDDR6/Win 10 Pro (White) Máy Tính Xách Tay Acer ConceptD 7 Pro Core i7-9750H/32GB DDR4/1TB-2TB SSD PCIe/NVIDIA Quadro RTX 3000-5000 6GB-16GB GDDR6/Win 10 Pro (White) Máy Tính Xách Tay Acer ConceptD 7 Pro Core i7-9750H/32GB DDR4/1TB-2TB SSD PCIe/NVIDIA Quadro RTX 3000-5000 6GB-16GB GDDR6/Win 10 Pro (White) Máy Tính Xách Tay Acer ConceptD 7 Pro Core i7-9750H/32GB DDR4/1TB-2TB SSD PCIe/NVIDIA Quadro RTX 3000-5000 6GB-16GB GDDR6/Win 10 Pro (White) Máy Tính Xách Tay Acer ConceptD 7 Pro Core i7-9750H/32GB DDR4/1TB-2TB SSD PCIe/NVIDIA Quadro RTX 3000-5000 6GB-16GB GDDR6/Win 10 Pro (White) Máy Tính Xách Tay Acer ConceptD 7 Pro Core i7-9750H/32GB DDR4/1TB-2TB SSD PCIe/NVIDIA Quadro RTX 3000-5000 6GB-16GB GDDR6/Win 10 Pro (White) Máy Tính Xách Tay Acer ConceptD 7 Pro Core i7-9750H/32GB DDR4/1TB-2TB SSD PCIe/NVIDIA Quadro RTX 3000-5000 6GB-16GB GDDR6/Win 10 Pro (White) Máy Tính Xách Tay Acer ConceptD 7 Pro Core i7-9750H/32GB DDR4/1TB-2TB SSD PCIe/NVIDIA Quadro RTX 3000-5000 6GB-16GB GDDR6/Win 10 Pro (White)