Danh Mục Sản Phẩm

Máy Tính Xách Tay Dell Inspiron 14 5482 Core i7-8565U/8GB DDR4/256GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce MX130 2GB GDDR5/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (C2CPX2)

Liên hệ (028) 3984 7690

Gọi ngay: (028) 3984 7690
Gửi yêu cầu (To): kinhdoanh@hoangkhang.com.vn
Gửi yêu cầu (CC): kinhdoanh@timhangcongnghe.com
Máy Tính Xách Tay Dell Inspiron 14 5482 Core i7-8565U/8GB DDR4/256GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce MX130 2GB GDDR5/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (C2CPX2) Máy Tính Xách Tay Dell Inspiron 14 5482 Core i7-8565U/8GB DDR4/256GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce MX130 2GB GDDR5/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (C2CPX2) Máy Tính Xách Tay Dell Inspiron 14 5482 Core i7-8565U/8GB DDR4/256GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce MX130 2GB GDDR5/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (C2CPX2) Máy Tính Xách Tay Dell Inspiron 14 5482 Core i7-8565U/8GB DDR4/256GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce MX130 2GB GDDR5/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (C2CPX2) Máy Tính Xách Tay Dell Inspiron 14 5482 Core i7-8565U/8GB DDR4/256GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce MX130 2GB GDDR5/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (C2CPX2) Máy Tính Xách Tay Dell Inspiron 14 5482 Core i7-8565U/8GB DDR4/256GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce MX130 2GB GDDR5/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (C2CPX2) Máy Tính Xách Tay Dell Inspiron 14 5482 Core i7-8565U/8GB DDR4/256GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce MX130 2GB GDDR5/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (C2CPX2) Máy Tính Xách Tay Dell Inspiron 14 5482 Core i7-8565U/8GB DDR4/256GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce MX130 2GB GDDR5/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (C2CPX2) Máy Tính Xách Tay Dell Inspiron 14 5482 Core i7-8565U/8GB DDR4/256GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce MX130 2GB GDDR5/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (C2CPX2) Máy Tính Xách Tay Dell Inspiron 14 5482 Core i7-8565U/8GB DDR4/256GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce MX130 2GB GDDR5/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (C2CPX2) Máy Tính Xách Tay Dell Inspiron 14 5482 Core i7-8565U/8GB DDR4/256GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce MX130 2GB GDDR5/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (C2CPX2) Máy Tính Xách Tay Dell Inspiron 14 5482 Core i7-8565U/8GB DDR4/256GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce MX130 2GB GDDR5/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (C2CPX2) Máy Tính Xách Tay Dell Inspiron 14 5482 Core i7-8565U/8GB DDR4/256GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce MX130 2GB GDDR5/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (C2CPX2) Máy Tính Xách Tay Dell Inspiron 14 5482 Core i7-8565U/8GB DDR4/256GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce MX130 2GB GDDR5/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (C2CPX2) Máy Tính Xách Tay Dell Inspiron 14 5482 Core i7-8565U/8GB DDR4/256GB SSD PCIe/NVIDIA GeForce MX130 2GB GDDR5/Cảm Ứng/Win 10 Home SL (C2CPX2)